« Back

Nepoškvrnená - slávnosť v košickej komunite

Nepoškvrnená - slávnosť v košickej komunite

8. december 2016

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme v košickej komunite oslávili spolu s našimi sestrami z Prešova a provinciálnou predstavenou sr. Rafaelou.

Naša kaplnka je totiž zasvätená práve Nepoškvrnenej Panne Márii. Sme veľmi rady, že medzi nás zavítal Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy, ktorý celebroval slávnostnú svätú omšu.

V homílii nás povzbudil príkladom Panny Márie, ktorá bola plná milosti. Pri spoločnej večeri sme vytvorili milé a radostné spoločenstvo.

Ďakujeme za tento pre nás požehnaný čas!

S. Mária Vyžinkárová