« Back

Sestra Smrť

Sestra Smrť

(báseň sestry Lucie)

 

Neúprosným priateľom je čas

vedie ťa žitím mesiace a roky

však v deň keď dozrie tvojho žitia klas

zastane a s ním aj tvoje kroky

 

stratí sa a večnosť nastúpi

už nebudeme počítať viac minúty a hodiny

už nebudeme kráčať medzi zástupmi

či sedieť v kruhu svojej rodiny

 

posledný pohľad na to čo sme milovali

posledný výdych a potom odchod do neznáma

možno žialiť budú pri nás pozostalí

no odpútať sa musí duša sama

 

hrob v chladnej zemi pripravený čaká

kam vložia telo mĺkve spať

a smrť si nevyberá už je taká

v zámenu jej nič nemôžeš dať

 

hľa ľudský osud ale verím iste

že smrťou život nekončí pre nás

veď ty si prišiel preto Kriste

navrátiť nebo čo Adam stratil raz

 

tvoja láska Pane nedovolí

zaniknúť navždy rozpadnúť sa v prach

tomu kto si život s tebou zvolí

smrť už viac nenaháňa strach

 

si Vzkriesenie a Život večný Pane

vlej túto nádej ľuďom zúfalým

nech odteraz čokoľvek sa stane

sa nenechajú viacej klamať zlým

 

za hrobom čakáš verím v Slovo tvoje

hoc´ napred pošleš sestru Smrť

len pokynieš a skončia všetky boje

vydáme sa spolu na ďalekú púť

 

poznávať ťa budem čoraz väčšmi

láskou budem planúť pre teba

velebiť ťa túžim Nekonečný

keď so mnou budeš viac mi netreba

 

však ešte trochu času zostalo mi

ktorý musím Pane naplniť

keď ma pozveš tak dám zbohom Zemi

potom môžem v tebe večne žiť.

 

(noviciát r.1984)

 

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.