Web Content Display

Foros je cyklus formačných stretnutí pre účastníkov Rómskej animátorskej školy a pre vedúcich spoločenstiev. 

FOROS je skratka zo slov: FOrmácia RÓmskych Služobníkov. 

Foros 5

19.1.2013 sa uskutočnilo stretnutie zamerané na Božie slovo. 

foto: Štefan Hrbček

 

FOROS 3 - Eucharistia

Formačné stretnutie s témou EUCHARISTIA

Web Content Display