Správy

« Back

5 - dňové ignaciánske DC

5 - dňové ignaciánske DC

V dňoch od 1. - 6. decembra 2019 sa na symbolickom Velehrade konali 5 - dňové ignaciánske duchovné cvičenia pre 26 členov SKA z Piešťan. Prítomná bola aj jedna pani z Chomutova, čím DC dostali skutočne slovanský rozmer hodný tohto miesta. Exercitátorom bol páter Leopold Slaninka SJ, ktorý dynamiku DC obohatil o zaujímavé meditačné cvičenia, podľa vzoru indického jezuitu Antony de Mella, ktorý takéto duchovné cvičenia verejnosti predložil vo svojej knihe Sadhana.