Správy

« Back

Veľkopôstna duchovná obnova

Veľkopôstna duchovná obnova

V týždni od 24. februára v rámci Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti (SKA) začína 9 - týždňová Veľkopôstna duchovná obnova v malých forrmačných spoločenstvách. 

Pozvaní sú:  mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení,  (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam).

Do dvoch osobitných spoločenstiev sú pozvaní snúbenci a novomanželia žijúci v manželstve do 5 rokov, ktoré budú zamerané formáciu v manželskej a rodinnej problematike.

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 23. februára 2020 mailom na adrese: ska.duchovna.obnova@gmail.com, alebo na tel. číslach: 0907 427 610 alebo 0915 055 401

Spoločenstvá snúbencov a mladomanželov: 0907 685 205