« Back

REFERENDUM: ÚPADOK SLOVENSKA.

REFERENDUM: ÚPADOK SLOVENSKA.

Táto príležitosť sa už nemusí opakovať. Napr. Poliaci vyzbierali dosť podpisov a napriek tomu bolo referendum v parlamente zmarené. LGBT loby teraz môže povedať, že 79% je za registrované spolužitie ľudí rovnakého pohlavia, ALEBO IM TO JE ĽAHOSTAJNÉ. To je skoro to isté. Hrozné. Oni už majú pripravené ďalšie a ďalšie kroky: ide im o ovládnutie kontroly nad deťmi: aj cez sexuálnu výchovu v školách (3. otázka referenda). Práve tým "kresťanom", ktorí plebiscit odignorovali, sa môže v budúcnosti stať, že práve im deti odoberú/ vychovajú im z nich telesné bytosti bez ducha, lebo Boh môže od ich rodiny odtiahnuť ochrannú ruku.

REFERENDUM: ÚPADOK SLOVENSKA.

Pokoj vám, priatelia. Viete, že ľudí vediem k pozitívnemu životu, ale nedeľu ráno som sa zobudil do tvrdej reality. Výsledok referenda 21% za kresťanské hodnoty a Boha je šokujúci. Uvedomil som si, že za 25 rokov od pádu komunizmu je úpadok Slovenska veľmi rýchly. Musíme žiť v realite. Tí akože "veriaci kresťania", ktorí neprišli k urnám, vydali hrozné svedectvo o svojom úpadku viery na Slovensku, pretože tam niet žiadnej výhovorky: všetci o tom vedeli, téma bola dostatočne dobre propagovaná (bohužiaľ aj anti-kampaňou skoro všetkých médií), biskupi vydali list a čítali v chrámoch a bola to JEDNA Z NAJZÁVAŽNEJŠÍCH vecí, o ktorých KRESŤANIA MOHLI TERAZ rozhodnúť. 

Táto príležitosť sa už nemusí opakovať. Napr. Poliaci vyzbierali dosť podpisov a napriek tomu bolo referendum v parlamente zmarené. LGBT loby teraz môže povedať, že 79% je za registrované spolužitie ľudí rovnakého pohlavia, ALEBO IM TO JE ĽAHOSTAJNÉ. To je skoro to isté. Hrozné. Oni už majú pripravené ďalšie a ďalšie kroky: ide im o ovládnutie kontroly nad deťmi: aj cez sexuálnu výchovu v školách (3. otázka referenda, VEĽMI PODSTATNÁ). Práve tým "kresťanom", ktorí plebiscit odignorovali, sa môže v budúcnosti stať, že práve im deti odoberú/ vychovajú im z nich telesné bytosti bez ducha, lebo Boh môže od ich rodiny odtiahnuť ochrannú ruku. Ľutujem ich.

Vláda už má pripravený dokument Celoštátnej stratégie "ochrany a podpory ľudských práv" v SR, kde sa ale na 105 stranách venuje právam lesieb, gejov, bisexuálov a transsexuálov. Idú meniť učebné osnovy a školské kurikulá, a z metodík odstrnániť všetky "neobjektívne" informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite a pedagogickí zamestnanci sa majú školiť na tému ľudských "práv" ľudí LGBT a rodovej identity. Idú sa prijímať právne kroky na dosiahnutie "rovnakých práv" a ochrany pre osoby, ktoré žijú v takýchto zväzkoch ba dokonca v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva. Pripravujú podmienky na uzákonenie registrovaných partnerstiev na Slovensku. 

Ide im o deti. Kto má deti, ten ovláda budúcnosť. Robili to komunisti na odporučenie Marxa, nacisti a každá totalitná ideológia. Kresťanom sa postupne odoberá sloboda a odoberajú práva. 

Šelma, ktorá dostala silnú ranu v roku 1989, sa pozviechala a ide udrieť s novou a hroznou silou, silnejšie ako predtým. Počul som, že Panna v Medžugorí hovorila, že úpadok ľudstva je už horší ako za čias Sodomy a Gomory. A vieme, ako skončili.

Nechcime sa k nemu pridať. Ďakujem všetkým, ktorí odovzdali svoj hlas za Božiu vec: budete chránení Bohom. Vytrvajte a dostatnete Odmenu. ZDIEĽAJTE.

Štefan Patrik Kováč, ThLic, evanjelizátor

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Dúfam a modlím sa, aby sme nedopadli ako v Nemecku alebo USA.
Posted on 2/9/15 10:48 PM.
Do politiky musí prenikať čoraz viac kresťanov s jasnými evanjeliovými postojmi, odvážnymi postaviť sa Zlu a neutekať pred ním. Na kontrolu vládnucim a upozorňovať už v zárodkoch na hrozby a pripravené kroky.
Posted on 2/9/15 11:15 PM.
Podľa môjho názoru výsledok referenda tiež ukázal, že u nás máme len 21-percent aktívne veriacich ľudí. Tiež si pamätám časy, a to bolo ešte za komunizmu, že počas svätej omše bol problém v našom kostole nájsť miesto na sedenie, ale to už dávno neplatí.
Čo asi najviac trápi tradičnú rodinu, hovorí sa, že nezamestnanosť, domáce nezhody a ohrozená je v chudobe. Hranica príjmovej chudoby je, keď ľudia nedosiahnu 60% priemerného platu, tak žijú pod hranicou príjmovej chudoby. Poučila som som sa nedávno z jedného náboženského rozhlasového vysielania. Ten priemerný plat bol v našej republike a v 3. štvrťroku 2014 zverejnený vo výške 837 Eur, to znamená, že keď majú ľudia príjem len 60% priemerného platu, teda 502 Eur a menej, žijú pod hranicou príjmovej chudoby. A to sú všetko dôvody, ktoré ovplyvnili výsledok referenda.
Vážim si aj každý iný názor, ktorý prispieva k nášmu duchovnému obohateniu.
Posted on 2/10/15 12:51 PM.
Ďakujem, sestra. Pre mňa zostáva nepochopiteľné, prečo aj ostatní (sorry) "kresťania" neprišli: bolo to také dôležité!
Hozná je ľahostajnosť, ktorá sa tu šíri. A keď máme niečo podstatné možnosť ovplyvniť... prevládne ona. Som z toho smutný, ale to neznamená, že by som sa vzdával: práve naopak.
Treba byť pripravný na boj. Duchovný boj.
Posted on 2/12/15 1:13 PM in reply to Zita Podhradská.