Blog

« Back

Budeme školiť misionárov

Budeme školiť misionárov

S túžbou byť skutočne Božím nástrojom... otvárame v novom akademickom roku študijný program ROZVOJOVÁ POMOC A MISIJNÁ PRÁCA.

Po dosť dlhej príprave a očakávaniach, dnes, keď už mám v ruke akreditačný dokument od ministra školstva SR, cítim bázeň... Asi je to tak v poriadku, veď príprava profesionálnych pracovníkov pre službu rozvojovej pomoci na misiách v rozvojových regiónoch Slovenska, resp. v zahraničných misiách "ad gentes" - to je naozaj dielo, ktoré presahuje človeka... a ak má byť užitočné, môže to byť len za predpokladu, že to Boh bude pôsobiť akosi cez nás...

S týmito pocitmi sa chcem podeliť s MojouKomunitou o radosť z dôvery, ktorú cítim od mnohých, ktorí nás podporujú a poprosiť o modlitby za nový študijný program, ktorý v sebe integruje formáciu srdca a odbornosť zo sociálnej práce, teológie (osobitne sociálnej náuky Cirkvi a misiológie), regionálnej geografie a cudzích jazykov - s cieľom pripraviť kvalitných ľudí pre misijné dielo Cirkvi...

Zvlášť v tomto období, kedy Cirkev prechdáza vonkajšími i vnútornými turbulenciami, čosi také je treba robiť veľmi seriózne a s veľkou mierou zodpovednosti.

Budem vďačný, ak sa táto vedomosť dostane ku každému, koho by mohla osloviť... ako potenciálneho záujemcu buď o štúdium, alebo o akúkoľvek formu spolupráce. Bližšie informácie sú v priloženej prezentácii.

 

Urob nás, Bože, nástrojom svojej lásky...

Comments
sign-in-to-add-comment
Veľmi sa s Vami teším a prajem tomuto odboru, aby priniesol veľa dobrého a pravého ovocia emoticon
Posted on 1/14/13 9:07 AM.
Želám vám, aby ste vnímali celú túto užitočnú námahu pri vašej užitočnej pracovnej náplni ako požehnanú a milosťami obdarenú, ktorú vedie Duch Svätý, ku ktorej vám prajem tiež hojnosť síl a nech vás neopustí radosť, pokoj a trpezlivosť!
Posted on 7/10/12 1:44 PM.
Mám z toho radosť a budem sa za Vás modliť. Misie- moja srdcovka.
Posted on 7/10/12 2:46 PM.
keď som sa kedysi učil lietať, môj inštruktor a otec v jednej osobe často opakoval: "teórie koľko treba, praxe koľko sa dá." emoticon takže môžem ponúknuť misíjne pobyty pre študentov - nech si vedomosti overia v praxi emoticon
Posted on 7/10/12 4:57 PM.
Ďakujem, rád sa s Vami o tom porozprávam.
Posted on 7/10/12 7:07 PM in reply to tomáš kuník.
kedykoľvek k dispozícii emoticon
Posted on 7/10/12 8:49 PM in reply to Stanislav Košč.
Uzasne. Tesim sa pokial sa robia veci, ktorych vyznam a prinos sa ukaze s odstupom casu. Verim, ze aktivitu pozehna nas Pan a prinesie velke ovocie nie len pre Slovensko ale pre cely svet.
Posted on 7/10/12 9:06 PM.
Je to krásny odbor. Sama ho študujem v Bratislave na Vysokej škole svätej Alžbety a toto štúdium mi dalo nesmierne veľa. Pevne verím, že sa mi naskytne aj šanca to použiť vo svete.
Posted on 7/10/12 9:30 PM.
Rád s Vami nadviažem nejakú spoluprácu...
Posted on 7/10/12 9:38 PM in reply to Zuzana Komendová.
Moje srdce mi spieva piesne chvál....Ó, ako rada by som sa zapojila do takejto činnosti, to vie len Pán...zatiaľ mám ešte povinnosť vychovať aj moje najmladšie deti, ale ktovie? Možno raz...si ma zavolá Pán aj do Misie...
Želám Vám hojnosť Božieho požehnania v Jeho diele! :-)
Posted on 7/11/12 8:29 AM.
Veľmi pekne ďakujem. A budem sa tešiť! (Otvárame aj externú formu... :-) )
Posted on 7/11/12 10:27 AM in reply to Eva Vráblová.
Služobnice Ducha Svätého a misionári SVD majú svoje ružové Sestry ustavičnej poklony.
Ja som predniesla návrh mojim 7 seniorkám z takého mini- biblického krúžku, že budeme také sestry pre vás.....hoci to nebude 24 h pred svätostánkom.
Posted on 7/11/12 10:35 AM in reply to Stanislav Košč.
Som dojatý...
Posted on 7/11/12 10:43 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
emoticon budem veľmi rada. Pokiaľ by ste potrebovali moje služby či inú pomoc som Vám k dispozícii emoticon
Posted on 7/11/12 11:50 AM in reply to Stanislav Košč.
Tento skvelý nápad ma tak oslovil, že som vytvoril aj tu, na MK, komunitu - "Ružové bratstvo"... Pozývam a verím, že si budeme užitoční navzájom...
Posted on 7/12/12 8:09 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Ďakujem za pozvanie. :-) Rada ho prijímam ... a modlím sa.
Posted on 7/12/12 1:15 PM in reply to Stanislav Košč.
Vierka, Ty si z Jacoviec? Ak áno, prihlásim sa ti- hoci stará teta.
Obidve podporujeme pána doc. Košča. Ja som skôr, akosi bola na svete,
mala v Jacovciach detský zbor a mnohé mamičky doň chodili. Roky 1970- 1974. Ešte detičky.
Posted on 7/13/12 8:45 AM in reply to Vierka Mišíková.
Úžasnééééééééééééé ... len škoda, že som študentkou TFTU - Náuku o rodine a idem do BC ročníka emoticon ..ale požehnávam toto dielo
Posted on 7/20/12 11:45 PM.
a veľmi by som chcela sa ho zúčastniť ale z finančného dôvodu a časového najmä by som nemohla i keď by mi to veeeľmi vhod padlo keďže cez leto na bud. rok chccem ísť pomôcť jednému misionárovi ...
Posted on 7/21/12 12:00 AM in reply to Petra Majerníková.
Myslíme na Vás, nech Vás vedie Boží duch...
Posted on 7/21/12 8:40 AM in reply to Petra Majerníková.
Showing 1 - 20 of 44 results.
of 3