Blog

« Back

Modlím sa za Trnavskú arcidiecézu

Modlím sa za Trnavskú arcidiecézu

V ťažkých chvíľach viera sa prejavuje modlitbou. Aj toto je ťažká chvíľa. Chcem aj teraz zareagovať s vierou. A pozývam k tomu aj všetkých, ktorým záleží na Cirkvi, nielen v Trnave.

Pán arcibiskup Róbert Bezák dnes informoval, že má byť odvolaný z funkcie trnavského arcibiskupa.Na kázni prečítal dva listy od apoštolského nuncia, v ktorých bol požiadaný, aby odstúpil - na základe výsledkov apoštolskej vizitácie z januára t.r., a v druhom mu už bolo oznámené, že zajtra (2.4.) bude v oficiálnom denníku Svätej Stolice zverejnené toto rozhodnutie Svätého Otca. (Video je verejne dostupné na internete.)

Niečo také sa v novodobých dejinách Cirkvi na Slovensku ešte nestalo.

Ktovie, čo môže byť príčinou tohto kroku. Všeličo totiž nasvedčuje, že skutočnosť je oveľa zložitejšia, bolestnejšia a že pán arcibiskup bol práve ten, kto do Trmavskej arcidiecézy priniesol až nečakane svieži vánok (hm, niekedy i vietor) obnovy... a s tým môžu mať viacerí vážne problémy, prijať to.

V takýchto situáciách, myslím, že je treba:

a) zobrať na vedomie, že veľa toho nevieme, takže nemôžeme celkom objektívne posúdiť toto rozhodnutie (to je vo väčšine prípadov)

b) s pokorou uznať, že aj v riadení Cirkvi sa môžu stať pochybenia, Cirkev nie je vo svojej ľudskej stránke dokonalá, pápež je neomylný vo veciach viery a morálky, nie v administratívnych krokoch, ktoré preňho navyše prirpavujú spolupracovníci... (to je, našťastie, zriedkavé, ale ... aj to sa môže stať a v dejinách sa už i stalo).

A v obidvoch prípadoch prosiť Boha, aby požehnával svoju Cirkev, dôverovať mu, že On z akejkoľvek situácie vie vyťažiť dobro pre človeka... Ak teda dopúšťa skúšku tohto typu, nech dá všetkým, ktorých sa toto rozhodnutie akokoľvek dotýka, veľa sily prijať to. Ak ide o rozhodnutie správne, nech ho prijme pán arcibiskup a jeho "sympatizanti" s pokorou a nezatvrdia si srdce proti Cirkvi. Ak je to rozhodnutie nesprávne, nech ho s pokorou prijmu všetci a nestratia vieru v Boha a v Cirkev, vernosť pápežovi a lásku k blížnemu.

Za to všetko sa treba modliť. Ja do toho idem takto..., budem rád, keď (proti silným emóciám, ktoré možno v každom prípade očakávať) sa ku mne ešte niekto pridá práve s týmto postojom.

Comments
sign-in-to-add-comment
Velmi sa modlim za tuto situaciu aj za mons. Bezaka. Nevyznam sa vo veci iba intuitine citim, ze sa tu odohrava zapas.. a Zlý sa tu snaží vstúpiť a vniesť tu lži, napätie a rozdelenie.
Posted on 7/3/12 8:21 AM.
Števo, správne si to pomenoval. Cikrev teraz potrebuje modlitbu, zrejme viac ako kedykoľvek predtým. Uvedomujem si, že každá rana opovrhnutia a zlorečenia je zranením pre nás všetkých.
Posted on 7/3/12 8:39 AM in reply to Štefan Hrbček.
Moji drahí, obidvaja - dp. Štefan Hrbček aj p. Martin Lojek! Ďakujem vám za tieto slová, lebo som pochopila, že to, čo som u seba pociťovala ako slabosť je len výslednicou mojich početných zranení, ktoré som pociťovala aj ako nepochopenie.
Posted on 7/3/12 8:49 AM in reply to Martin Lojek.
Áno, je tu zrejmý zápas medzi dobrom a zlom. Nie vždy je taký viditeľný... tentokrát áno. O to viac sa Zlý usiluje znejasniť, čo je dobro a čo je zlo. Jemu je to totiž úplne jedno, na koho strane je pravda. Dôležité je preňho len jedno: rozdelenie... a aby sa následne šírila neláska...
Posted on 7/3/12 9:59 AM in reply to Štefan Hrbček.
Vďaka o.Štefan, presne tak neako to cítím a vnímam aj ja... A preto sa za tuto situáciu od prvej chvíle, keď som sa to dozvedela modlím. A nie len za túto situáciu, ale za Církev na Slovensku a celú církev. V každom z nás je veľa bolestí... a o čo viac v celej Církvi, ktorá nás spája! A pokiaľ k tomu nepristúpime s pokorou a modlitbou, Zlý to bude len zneužívať, využívať, rozdeľovať.....
Posted on 7/3/12 12:39 PM.
Vytrvajme v láske k Bohu a ku Cirkvi a v modlitbách s dôverou, veď: " Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia."
( Rim 8,28 ) Verím, že pravda výjde na javo, lebo : " Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť."
( Lk 8, 17 ) To sú Ježišove slová, ktorým veríme.
Posted on 7/4/12 6:01 PM.
http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=15996
Posted on 7/6/12 7:41 AM.
Andrej Rusňák
V Spišskej Belej máme vynikajúceho Greckokatolického kňaza.Jeho kázne sú perfektné a veľa veriacích dnes sa zúčastňuje na jeho sv. omšach.Dnes som bol na sv spovedí.Po spovedí som sa opýtal pana farara,aký má na prípad názor. Ako vždy mi múdro odpovedal: Páter Pio bol svätec a pápež mu zakázal bezdôvodne slúžiť sv.omše. On to s pokorou prijal. Aj my musíme rešpektovať rozhodnutie Sv. otca. Možno to bude na posvätenie arcibiskupa Bezáka. Toľko kňaz. Tak ako vtedy,tak aj dnes sa najdú neprajnici.Ak niekto dosahuje vďaka Duchu Svätému veľké úspechy.A tak ako Páter Pio tak aj arcibiskup Bezák priťahujú mnoho veriacich.Podľa mňa niekto zavidel arcibiskupovi Bezákovi hlavne v evanjelizácii mládeže ktorú tak dnes potrebujeme pre Božie plány.A tak diabol zauradoval.To nebolo z výmyslu Sv.otca.Preto neviňme Sv.otca. Preto je nutné sa za to modliť.Myslím si,,že na tento úmysel by sa mali služiť sv. omše.Pán Boh zaplať.
Posted on 7/6/12 6:11 PM in reply to Michaela Klimanova.
Showing 21 - 28 of 28 results.
of 2