Blog

« Back

Pôst ako cesta k rovnováhe a tréning pre lásku

Charakteristická pôstna biblická myšlienka „nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst" (cit. v Mt 4,4) neznehodnocuje našu starosť o „chlieb", čiže vo všeobecnosti o hmotné zabezpečenie. Hovorí o rovnováhe - nielen toto hmotné, ale aj ono duchovné treba riešiť!

Tak aj pôst hladu (na Popolcovú stredu a Veľký Piatok) nám má ukázať nielen našu krehkosť, ako trpíme hladom, keď čo len jeden deň sa nestravujeme do sýta. (Hoci už táto myšlienka je dosť bohatá na zamyslenie, ako sme závislí od stravy, a teda slabí a pominuteľní...) Ešte viac nám má ukázať potrebu žiť aj zo Slova Božieho, „sýtiť“ sa ním. Obyčajný hlad ochromuje celé naše telo, ba celú bytosť, a hoci dokážeme ten deň prežiť bez ujmy na zdraví, predsa stále sa nám pripomína, stále nie sme „vo svojej koži“... Takisto duša cíti podobnú trýzeň, keď sa jej nedostáva pokrmu Božieho slova. Áno, dokáže aj ona prežiť, deň-dva, azda i viac. Ale nie je to trvalo udržateľný stav, pokiaľ duša nemá utrpieť vážnu „ujmu na zdraví“, ba i svoju smrť.  (Nejde tu, samozrejme,  o spochybnenie nesmrteľnosti duše ako takej, ale o "smrť" duše v zmysle odumrietia jej duchovného života.)

Ideálna kresťanská pôstna „poloha“ by teda mohla asi byť za stolom, kde - pred nami - namiesto taniera s obedom leží kniha Svätého písma. Nie preto, aby ho nahradila. Ale preto, aby nám tento fyzický pocit pomohol usporiadať si rovnováhu medzi „sýtením“ tela a duše, ktoré – ako vieme – v ľudskej bytosti tvoria nerozdeliteľnú jednotu.

Okrem toho, pôst je len cvičením sa. Nie cieľ či zmysel kresťanského života. O telo sa máme starať, sýtiť ho - Boh isto nechce, aby sme ho nejedením zanedbávali. Občasný pôst (v zmysle odriekania s duchovným akcentom) je nám užitočný ako "nácvik" postoja a zdroj energie na to, čo je v našom živote podstatné: milovať, konkrétne, nezištne a vytrvalo - všetkých našich blížnych. A pri tých, ktorí sú nám menej sympatickí, blízki, naklonení či príjemní, vieme veľmi dobre, aké je to ťažké. Nie je to nezvládnuteľné, ale potrebujeme si to niekde natrénovať...


 
Comments
sign-in-to-add-comment
Vďaka za super podnet pre správne "jedlo" pre pôstne obdobie - Slovo Božie! Výborný blog. Slovo Božie, ktoré sa stáva životom umožní ľuďom milovať ako On... odstraňuje "problémy" a ťažkosti každého druhu, ukazuje cestu láske, spája ľudí, tak obohacuje každého z nás, tak sa šíri život a Božie kráľovstvo na zemi. Želám požehnaný čas emoticon
Posted on 3/6/14 12:07 AM.