Blog

« Back

Sklamanie

Skončilo sa referendum. Takmer 80% oprávnených voličov na Slovensku je proti, alebo nezaujímajú základné civilizačné hodnoty, ako je heterosexualita manželstva, rodičovstva (i náhradného) a sloboda rodičov vo vzťahu k sexuálnej a bioetickej výchove detí v škole. V prvých reakciách mi chýba sklamanie.

Chápem, že po týchto krajne hektických dňoch silnej protipropagandy a mediálneho tlaku, cítia hlavní organizátori referenda z Aliancie pre rodinu celkom prirodzenú únavu. Ale nadšenie z výsledku nechápem. Azda nebolo cieľom AzR len zviditeľniť sa? V tom prípade by som zmobilizovanie viac než 20% občanov pokladal za skvelý úspech, až na to, že ho treba do veľkej miery pripísať Katolíckej cirkvi. (Hoci je zrejmé, že medzi AzR a RKC je dosť intenzívny prienik, predsa je čosi iné, organizovať niečo s podporou cirkevnej hierarchie.) A práve preto si myslím, že cieľom bolo dosiahnuť platné referendum (získať väčšinu voličov na účasť a na kladné odpovede) a ak sa to nepodarilo ani z polovice, bolo by namieste sklamanie.

Sklamanie z čoho?

Najprv z toho, že proti takýmto základným hodnotám sa (aj) na Slovensku zdvihla taká prudká vlna odporu. Na podporu týchto troch otázok (mimochodom, na platnosť referenda stačilo vyjadriť sa ku ktorejkoľvek z nich) stačil zdravý rozum...

Potom z toho, že silná protipropaganda slávila taký mohutný úspech. Myslím, že výsledok referenda je skutočne dôsledkom kampane a protikampane. V spoločnosti totiž pred vypísaním referenda nebol rozšírený zásadný spor v týchto otázkach - prvým cieľom bolo teda asi ukázať, že tieto témy môžu byť problém, a treba sa k nim teda vyjadriť. Až v kampani sa ukázalo, že nielenže môžu byť problém, ale i sú. To však nebol hlavný "front" kampane a protikampane. Skôr myšlienka, že referendom sa ubližuje osobám s inou sexuálnou orientáciou, čo je nekresťanské, upierajú sa im práva a - za predpokladu kladného výsledku - sa zakonzervuje netolerantnosť.

Sklamaný som teda i z toho, že toľkí ľudia tomu uverili a boli schopní zaprieť svoj názor na tak základné otázky, alebo ho dokonca i prehodnotiť.

A tak sa, s o to väčšou pokorou, od pondelka opäť pokúsim vysvetľovať aspoň svojim študentom i tieto najzákladnejšie hodnoty.

Pevne dúfam, že AzR čoskoro precitne, uvedomí si túto politickú prehru, a tak budeme v tomto hodnotovom zápase naďalej ťahať za ten istý povraz, v jasnejšom povedomí toho, proti akému silnému prúdu ideme. Ak sa, naopak, uspokojí s tými "svojimi" 20%, stratí celú svoju údernosť, razanciu a - ako sa hovorí - "ťah na bránu" (presne ako to už dávnejšie stratilo KDH - s dôsledkami, ktoré sú bolestne zjavné.)

Comments
sign-in-to-add-comment
Ospravedlňujem sa za pre mňa azda nezvyčajne emotívny blog. V noci mi skutočne bolo smutno...
Isteže, a) je náš zákon o referende veľmi problematický, z praktického hľadiska, keďže záujem o akékoľvek hlasovanie trvalo klesá, takže dosiahnuť 50% kvórum je dnes prakticky takmer nepredstaviteľné; b) pritiahnuť - napriek veľmi mohutnej protikampani - takmer milón voličov k urnám je veľký úspech.
Ale predsa - každý, kto iniciuje referendum, mal by mať ambíciu dosiahnuť, aby bolo úspešné, nach sú podmienky akékoľvek. A keď sa to nepodarí, očakával by som, že to takto pomenuje.
A najmä, toto boli témy, kde sa SKUTOČNE dal čakať všeobecný konsenzus, alebo aspoň väčšinová podpora. A to sa nestalo... Zrejme naša spoločnosť UŽ je niekde inde. A to nie je príjemný pocit. Tešiť sa z toho, že aspoň 20% má v jasných veciach jasno, je asi málo.
Posted on 2/8/15 2:28 PM.
Verím, že toto bláznovstvo bude zastavené triezvym rozumom a zastaví sa toto "besnenie" medzi ľuďmi. Aj v živočíšnej ríši platí : samec, samička, mláďatá = svorka.
Posted on 2/8/15 4:03 PM.
S Martinom sme donekonečna prezerali percentá jednotlivých miest a obcí...12% Nitra, 16% Trnava, 24% Kežmarok, 0,8% Košice- Luník (bolo v to čase) 48% Krížová Ves - rómska s dlhoročnou riadnou pastoráciou, a chytali sme sa za hlavu... Myslím, že tie percentá neodškriepiteľne hovoria o neživej a živej viere, o skutočnom kresťanstve a dáva reálny- hoci bolestný pohľad o tom, ako to je. Sú to pravdivejšie výsledky ako zo sčítania obyvateľstva, kde sa omnoho vyššie percento hlásilo k viere vôbec- ale tu presne platí to Ježišovo: "Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane..." Je to viera bez skutkov, ktorá nič nemení a nič nezaváži. Sklamanie a bolesť sú isto na mieste- ale aj nádej, že s Kristom je možné všetko emoticon
Posted on 2/8/15 4:49 PM in reply to Stanislav Košč.
"uvedomí si túto politickú prehru " ..ja veľmi dúfam, že AzR nebude mať žiadne politické ambície ..to by bolo kruté zneužitie dôvery aj tích, ktorí si v sobotu našli čas a išli hlasovať ..
Posted on 2/8/15 5:38 PM.
V živočíšnej ríši niet slobody...

Ja by som nemal problém s tým, keby AzR chcela vytvoriť politickú stranu alebo niečo také. Keď som písal o "politickej prehre", myslel som tým, že organizovaním referenda de facto vstúpila na politickú "pôdu" a tam prehrala - to si treba uznať. A nám všetkým, ktorí sme sa usilovali získať pre referendum hlasy, tiež.

Áno, toto je reálny pohľad na akcieschopnosť slovenského kresťanstva. Cirkev (cirkvi) sú schopné zhromaždiť na jedno miesto 50 a viac tisíc ľudí, sú schopné zorganizovať petíciu so státisícami podpisov a usporiadať referendum, vrátane zmysluplnej kampane. Ale to je všetko - na spoločnosť ako takú (názorový mainstream) už nemá dosah... Je to sklamanie, a zároveň výzva. Treba čítať Františkovu Evangelii gaudium z iného zorného uhla a začať evanjelizovať viac misionársky než pastoračne...
Posted on 2/8/15 6:26 PM.
Stanko, ďakujem, že ste mi pomohli vyplakať sa, obetovať bolesť choroby. Hlásim sa málo, starší človek je nežiadúci. Ale ten krásny koncert z vlaňajška mám a ešte si ho púšťam, pretože aj keď tu na zemi začnú rachotiť iné zbesilé melódie, podnecujúce najnižšie pudy, v nebi raz bude nádherná hudba v inej spoločnosti. Pozdravujem Vás.
Posted on 2/8/15 6:36 PM in reply to Stanislav Košč.
Tu sa jedná o postoj a zodpovednosť k Božím ustanoveniam.
Posted on 2/8/15 7:04 PM in reply to Stanislav Košč.
Stanislav, vďaka, vďaka za to, že ste vyjadril to, čo cítime všetci, ktorí sme boli a vyjadrili svoj postoj. Postoj k Bohu a jeho pravde, postoj k našej viere, postoj k hodnotám rodiny, takej, akú ustanovil Všemohúci.
Sklamaní sme z toho, že zrádzame dedičstvo našich rodičov, starých rodičov, zdravý rozum, že podrážame našim vnúčatám pevnú pôdu pod nohami.
"Slovensko už nie je také konzervatívne" prezentujú média situáciu po referende. Inými slovami, Slovensko stráca svoju identitu, prečo ???
Posted on 2/8/15 9:02 PM.
Úplne presne vyjadrené !
Posted on 2/9/15 12:01 AM in reply to Stanislav Košč.
Vyhrala ľahostajnosť, nezáujem, ignorancia o veci verejné, i keď sa to týka bytostne každého jedného človeka.
Ľudia nechceli, netúžili bojovať za niečo tak veľmi hodnotné, cenné a vlastne najdrahšie na svete.
Čo nám teda ostáva? Prijať debakel, porážku. Ale to však neznamená, že sa musíme prispôsobiť väčšine. Boj o naše deti bude pokračovať aj naďalej. Verím, že proti ich znemravňovaniu sa, budeme konať protesty, manifesty, pochody. Boj sa ešte len začína. Tak nám, drahý Pane, pomáhaj!
Posted on 2/9/15 9:18 AM.
Ďakujem vám za súhlasné komentáre.
Myslím, že nejde o to, prijať porážku. Ale uvedomiť si, že sme tento boj prehrali a vo vedomí reality, v akej sa nachádzame, pustiť sa s ešte väčším zápalom do boja proti tejto dobre zorganizovanej (a ľahostajnosťou mnohých nás podporovanej) ideológii, legislatíve a praxi.
Posted on 2/9/15 10:15 AM.
Pri sledovaní reakcií na FB v spojitosti s mapou "pokrytia aktívnych kresťanov" sa zamýšľam nad tým, ako by dopadlo referendum, ak by nevystupovalo v spojitosti s Cirkvou. (Samozrejme, nechcem tu rúcať podstatu sociálnej náuky Cirkvi emoticon)
Napriek všetkému bojkotu médií a iným spomínaným faktom mi z toho vychádzajú dve veci:
1. Hlasovali iba aktívni kresťania a ostatní to v hojnej miere ignorovali hlavne kvôli Cirkvi, s ktorou nechcú mať nič spoločné a hlučne vykrikujú všetky jej slabiny. (...a ak by sa do toho Cirkev neangažovala, neboli by tu výhovorky na Cirkev, čím by sme dostali reálnejšiu hodnotovú mapu Slovenska)
ALEBO
2. Iba aktívni kresťania si uvedomujú zodpovednosť voči nastávajúcej generácii a s týmto vzniká nástojčivejšia výzva byť soľou a svetlom, pretože alternatívy neexistujú.

Akosi mám pocit, že ak by sa Cirkev neangažovala, účasť na referende by bola možno 10%, ak by vôbec referendum bez jej podpory malo mandát.
Posted on 2/9/15 11:08 AM.
Veľmi zaujímavé podnety - určite by si zaslúžili hlbšie rozdiskutovať.
Posted on 2/9/15 11:56 AM in reply to Martin Lojek.