« Back

Anjel Pána so Svätým Otcom: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo

Anjel Pána so Svätým Otcom: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo

Vatikán 25. júna – Pápež František sa dnes na poludnie stretol s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Vo svojom zamyslení nad odkazom liturgických textov 12. cezročnej nedele zdôraznil Ježišovu výzvu učeníkom, aby sa nebáli prenasledovania pre Evanjelium. Vysvetlil, že sa žiada nielen odvážne vzdorovať fyzickému prenasledovaniu, ale aj skrytým formám odporu a boja proti Evanjeliu.
Medzi pútnikmi na Námestí sv. Petra dnes viali najmä ukrajinské zástavy. Okolo 6000 gréckokatolíckych veriacich z Ukrajiny a Bieloruska prišlo dnes sláviť do Baziliky sv. Petra 150. výročie kanonizácie sv. Jozafáta. Svätý Otec osobitne pozdravil biskupov a kňazov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a vyprosoval od Pána „odvahu kresťanského svedectva a dar pokoja pre drahú ukrajinskú zem“.
Pápež František pripomenul aj dnešnú slávnosť blahorečenia biskupa Teofila Matulionisa v hlavnom meste Litvy Vilniuse. Litovský mučeník zomrel v roku 1962 takmer 90-ročný, po celoživotnom znášaní prenasledovania pre vieru. „Vzdajme Bohu chválu za tohto neoblomného obrancu Cirkvi a ľudskej dôstojnosti,“ vyzval prítomných pápež František.
Svoju blízkosť s uistením o modlitbe za mŕtvych a zranených vyjadril Svätý Otec obyvateľom Číny v súvislosti so živelnou pohromou v dedine Xinmo, ktorú včera zasiahol pôdny zosuv.
Plné znenie katechézy Svätého Otca
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
V dnešnom Evanjeliu (porov. Mt 10,26-33) Pán Ježiš po tom, ako svojich učeníkov povolal a vyslal na misiu, poučuje ich a pripravuje čeliť skúškam a prenasledovaniam, na ktoré nutne narazia. Ísť na misiu, to nie je robiť turistiku, a Ježiš ich varuje: „Stretnete sa s prenasledovaním“.
Vyzýva ich týmito slovami: „Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo [...]. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle [...]. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu“ (v. 26-28). Môžu zabiť len telo, ale nemajú moc zabiť dušu. Týchto sa nebojte.
Vyslanie zo strany Ježiša učeníkom negarantuje úspech, podobne ako im ani nezabezpečuje ochranu pred zlyhaniami či utrpením. Musia teda rátať tak s možnosťou odmietnutia, ako i s prípadným prenasledovaním. Toto trochu desí, ale je to pravda.
Učeník je pozvaný pripodobniť svoj život Kristovi, ktorý bol prenasledovaný ľuďmi, poznal odmietnutie, opustenosť a smrť na kríži. Kresťanské poslanie, ktoré by sa nieslo v znamení nerušeného pokoja, neexistuje. Neexistuje kresťanská misia v zmysle nerušenosti.
Ťažkosti a útrapy sú súčasťou evanjelizácie a my sme povolaní, aby sme v nich nachádzali príležitosť na overenie autentickosti našej viery a nášho vzťahu s Ježišom. Ťažkosti máme pokladať za možnosť byť ešte väčšmi misionármi a rásť v dôvere voči Bohu, nášmu Otcovi, že neopúšťa svoje deti v čase búrky.
V ťažkostiach pri vydávaní kresťanského svedectva vo svete nie sme nikdy Otcom zabudnutí, ale vždy máme na pomoci jeho pozornú starostlivosť. Preto v dnešnom evanjeliu Ježiš až tri razy uisťuje svojich učeníkov slovami: „Nebojte sa!“.
I v dnešných časoch, bratia a sestry, je prenasledovanie kresťanov prítomné. My sa modlíme za našich bratov a sestry, ktorí sú prenasledovaní a chválime Boha, pretože navzdory tomu naďalej pokračujú vo vydávaní svedectva s odvahou a vernosťou svojej viere.
Ich príklad nech nám pomáha, aby sme neváhali svojimi postojmi vyznávať Krista, odvážne vydávajúc o ňom svedectvo v každodenných situáciách, a to i za okolností zdanlivo pokojných. Formou skúšky totiž môžu byť aj situácie bez nepriateľstva či útrap.
Pán nás vysiela i dnes nielen ako „ovce medzi vlkov“, ale tiež ako svoje strážne majáky medzi ľudí, ktorí sa nechcú zobudiť zo svetskej letargie, ktorá ignoruje slová evanjeliovej Pravdy a vytvára si vlastné, pominuteľné pravdy. A keď prídeme do takýchto prostredí alebo keď v nich žijeme a keď tam vyslovíme slová Evanjelia, vyvolá to nevôľu a budú na nás krivo pozerať.
Avšak v tomto všetkom nám Pán naďalej hovorí tak ako vo svojom čase hovorieval učeníkom: „Nebojte sa!“ A nezabúdajme na toto slovo: vždy, keď sme v nejakých protivenstvách, v nejakom prenasledovaní, keď na nás dolieha nejaké utrpenie, počúvajme v srdci Ježišov hlas: „Nemajte strach! Neboj sa, len vpred, ja som s tebou!“
Nebojte sa toho, kto sa vám vysmieva a zle s vami zaobchádza; nebojte sa toho, kto vás ignoruje alebo toho, kto vám do tváre prejavuje úctu, ale za vaším chrbtom brojí proti Evanjeliu. Veľa je takých, čo sa na nás usmievajú, ale za chrbtom broja proti Evanjeliu. Všetci ich poznáme.
Ježiš nás nenechá samých, lebo sme mu vzácni. Neponechá nás osamotených, pretože každý z nás je mu vzácny, a on nás sprevádza.  
Panna Mária, vzor pokorného a odvážneho pridŕžania sa Božieho slova, nech nám pomáha pochopiť, že vo vydávaní svedectva viery sa nerátajú úspechy, ale vernosť. Vernosť Kristovi, keď si za akýchkoľvek, i tých najproblematickejších okolností uvedomujeme ten neoceniteľný dar, že sme jeho učeníkmi - misionármi.
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, mk-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar