« Back

Očistec

Jedným z prostriedkov, ako oslobodiť duše z očistca, je aj pôst.

Niektorí ľudia nás už predišli do večnosti a sú už v očistci.

Veľmi tam trpia.

Jedným z prostriedkov, ako oslobodiť duše z očistca, je aj pôst.

Panna Mária nám v Medžugorí hovorí: "Tieto duše čakajú na vaše modlitby a obety."

Vieme, že pôst je veľmi mocný prostriedok na vyslobodenie duší z očistca.

Keď stratíme blízku osobu, je to pekné a správne, že prinášame kvety na cintorín, že si vyložíme jej fotografiu na nočný stolík, že si spomíname na všetky jej dobré skutky, ale to nestačí a veľmi nezaváži.

Ak chceme tejto osobe naozaj pomôcť, aby sa dostala čím skôr z hrozných múk očistca, treba sa za ňu postiť.

Bude to práve tento čin  čistej a nezištnej lásky, čo dušu vyslobodí z útrap.

Naša nebeská Matka nám znovu prichádza na pomoc a znovu nám dáva správne prostriedky.

Samozrejme, že hovorila o svätej omši ako o najväčšom a  najkrajšom prostriedku pomoci dušiam, aby sa dostali z očistca, ale hovorila taktiež o pôste.

(sestra Emmanuela, Pôst, prostriedok na uzdravenie a oslobodenie, krátené, pokračovanie)

Comments
sign-in-to-add-comment
Ó, Bože, toto je silné slovo pre mňa! To je dielo Ducha Svätého, ktorý sa ku mne prihovára cez slová sestričky Evičky a privádza ma k potrebnému pokániu v pôste.
Posted on 7/27/12 6:22 PM.
Ďakujem za tento blog. Naozaj môžeme pomôcť dušiam v očistci pôstom.Ale je možnosť duše v očistci úplne vyslobodiť! Je to cez získanie úplných odpustkov pre dušu v očistci počas ôsmich dní po Sviatku všetkých svätých od Pamiatky na všetkých verných zosnulých. Vtedy každý deň môžeme vyslobodiť jednu dušu z očistca. Výborné by bolo, keby sme tak robili našim zosnulým príbuzným doradu od posledného ku prvému. Je to program do konca života!
Posted on 7/29/12 10:12 AM.
A duše pomáhajú nám... to som nevedela. Je to úžasná spolupráca putujúcej cirkvi... nám tiež iní vymodlili milosti, mnohokrát som sa doslova čudovala, viem, že od Boha všetko dostávame "zadarmo", nerozumela som teda veľmi zmysel obety ako takej, no dnes mi je mnohé jasné... jeden nesie druhého, doslova.
Vďaka Evička!
Posted on 8/7/12 9:00 PM.
a okrem toho obety lásky k Bohu, vyjadrenie lásky a vďačnosti Tomu, ktorý nám všetko dal a dáva, je úžasné. A Boh nerobí výmenu... on násobí... dáva mnohonásobok našej malej obety... Boh je úžasný!!!!!!!!!!
Posted on 8/7/12 9:03 PM in reply to Mária Künzl.