« Back

Očistenie od zla

Očistenie od zla

V Medžugorí nás Panna Mária pozýva "odovzdať Bohu všetko zlo, čo sa v nás nahromadilo, aby nás mohol očistiť od všetkých našich hriechov minulosti (4.12.1986). Iba takto budete môcť, drahé deti, spoznať všetko zlo, čo je vo vás a odovzdať ho Pánovi, aby vám úplne očistil srdcia. Preto sa bez prestania modlite a pripravujte Bohu vaše srdcia obetami a pôstom."

Hrešíme vtedy, odkedy sme dosiahli istý vek a nahromadili sme množstvo hriechov.

Aj keď sa vyspovedáme, ich následky nesieme ďalej.

Panna Mária nám hovorí, že svojou modlitbou nám pomôže oslobodiť sa od následkov našich hriechov z minulosti.

Toto minulé zlo máme odovzdať Bohu.

Pôst slúži na to, aby sme si pripravili naše srdcia.

Matka je už raz taká! Keď dieťa spadne a spôsobí si bolesť, matka ho bude ošetrovať, aby ho zbavila dôsledkov jeho pádu.

Naše hriechy môže zmyť iba Kristova svätá krv, ale škody napravuje matka.

Naším pôstom prizývame Pannu Máriu, aby tak urobila: pôjde to rýchlejšie a bude to účinnejšie.

(sestra Emmanuela - Pôst - prostriedok na uzdravenie a oslobodenie, krátené, pokračovanie)

obrázok : http://www.medjugorje.hr/