« Back

"Satan je dnes taký silný, ako ešte nikdy predtým nebol."

Panna Mária nám umožnila zažiť niekoľko príkladov v samotnom Medžugorí, akoby doplnok a vysvetlenie posolstiev, ktoré nám dáva a z toho plynúce dobrodenia, čo prichádzajú z pôstu o chlebe a vode.

Židovská tradícia, ako aj kresťanská tradícia, ktorá v nej pokračuje, nás učí, že pôst je veľmi silným a účinným prostriedkom proti satanovi. Tento aspekt je dnes veľmi dôležitý, lebo sa nachádzame v poli pôsobnosti síl zla.


Panna Mária v Medžugorí povedala vizionárom: "Satan je dnes taký silný, ako ešte nikdy predtým nebol."

Vôbec netreba vysvetľovať, aké veľké škody vie narobiť v rodinách, medzi mladými ľuďmi a deťmi!!! Kultúra smrti je žiaľ dnes na Západe veľmi rozšírená.


V Medžugorí mnohí pútnici prichádzajú zlomení, pretože ich deti drogujú, odovzdávajú sa prostitúcii a vyberajú si cesty smrti. Rodičia prichádzajú za mnou, aby som sa za nich prihovorila u vizionárov, nech sa za nich modlia, aby deti prestali drogovať, prostituovať, a pod... Najprv ich uistím o svojich modlitbách, a potom sa ich opýtam:

"Postili ste sa za vaše dieťa?"

Odpovedajú mi :"Veľa sa za nich modlím, robím novény aj k Presvätej Krvi Pána, modlím sa ruženec"


"Neodpovedáte však na moju otázku: postíte sa za nich?"


"Modlím sa za nich, sestrička, modlím."


Pripomínam im, že Panna Mária hovorila o nesvároch, čo ničia rodiny a srdcia ich detí. Je to tá istá nesvornosť, čo možno ruinuje práve teraz život ich dieťaťa.


"Drahé deti", hovorí nám, "iba pôstom a modlitbami môžete zastaviť vojny", aj rodinné rozbroje. Hovorila o skutočných vojenských konfliktoch, ale aj o "vojnách" v rámci rodín. Panna Mária nám hovorí, že vojna začína vo vnútri, v našom srdci!

Ak sa hnevám a nenávidím svojho brata, ak pred tou, či onou osobou zatvorím dvere, ak ho posudzujem, ak som ho odsúdil, ak mu závidím, a zle o ňom hovorím, ak si ponechávam v sebe voči nemu horkosť, vtedy mám vo svojom srdci nevraživosť, ktorá prechádza navonok.


A práve tieto "vojny" chce svätá Panna odstrániť z našich sŕdc.

Jediným prostriedkom, ako to urobiť, je pôst a modlitba!

Ináč povedané, ak nájdete iný prostriedok, nie je "vhodný", je nepravý a treba ho zanechať.

Aj Pán Ježiš hovorí tými istými slovami: Jedného dňa prišli k nemu apoštoli, plní bolesti, pretože im tentoraz zlo odporovalo a nemohli ho premôcť, hoci už mali Kristovu moc. Robili zázraky, uzdravovali,a vyháňali zlého ducha...až to jedného dňa nedokázali, a Ježiš im vysvetlil, prečo: "Týchto démonov možno vyhnať iba pôstom a modlitbou."


Nikdy nezabudnime na tieto dva prostriedky: Pôst a modlitbu!

Pôstom nezachránime len jedno dieťa (ako keby sme sa hodili do ľadovej rieky, aby sme ho vytiahli z vody).

Pôstom o chlebe a vode určite nedostaneme zápal pľúc, ale zachránime veľa životov. Nehrozí nám, že ochorieme, práve naopak! Pôst prinavracia zdravie! Mnohé štúdie ukazujú, že ľudia na Západe jedia až o jednu tretinu viac, ako potrebujú. Mnohé choroby, ba dokonca aj predčané úmrtia majú pôvod v nadbytku jedla A preto nám pôst urobí dobre.


Rodičia, čo prosíte o uzdravenie vášho dieťaťa, deti, čo prosíte o uzmierenie vašich rodičov, vedzte o tom, že vlastníte túto moc!

Nemodlite sa bez pôstu  a nepostite sa bez modlitby. Všetci svätí sa vždy postili.

(sestra Emmanuela - Pôst, prostriedok na uzdravenie a oslobodenie, krátené, pokračovanie na budúce)

obrázok: http://moralyluces.files.wordpress.com/2007/08/seven-months-gospa.jpg

Comments
sign-in-to-add-comment
Je veľmi dobré toto pripomínať, lebo pôst - pokánie odriekaním jedla, vo väčšine prípadov je možné aj osožné. Tam, kde sa to nedá, dá sa to nahradiť inými skutkami pokánia.
Posted on 7/14/12 2:31 PM.
Pani Eva, Vy zrejme myslíte na pôst o chlebe a vode, alebo absolútny- nič nejesť.
To môže mladý, zdravý človek Myslím, že Panna Mária je dobrotivá Matka a nie prísna veliteľka.
Ako dobre píše pani Anička, sú možné aj iné druhy pôstu. Neotvoriť internet, televízor.Dať si pozor na reči ( to je ťažšie ako jedlo).
Totiž, sme tu podaktorí aj chorí. Lekár a hlavne predstavení mi pôst od jedla zakázali, trpím chorobou tažívacieho traktu . Odporúčali mi nastaviť si jedlo tak, aby tam v pôstne dni neboli pochúťky. A že poslušnosť je tiež pôst.
V čase zdravia to naozaj nebol problém.
Druhá poznámka : Satan je vždy rovnako silný, nie je silnejší ako v dávnych časoch. Sú na to dôkazy z cirkevných dejín. Problém je inde: My, ľudia, sme viac otvorení satanovi a ľahšie mu naletíme. Spovedáme sa len najnutnejšie, lebo duchovní otcovia nám povedia, že spovednica nie je ordinácia psychológa. Každý je zaneprázdnený. Dnes je luxusom mať duchovného vodcu, ktorý sa môže človeku individuálne venovať a viesť ho. Ak takého máme, treba zaň Bohu veľmi ďakovať. Ak nemáme, je dobré poobzerať sa po možnosti urobiť si z času na čas duchovné cvičenia, ktoré posilnia aj v tomto ťažkom boji.
Posted on 7/15/12 9:41 AM.
Myslím, že tak to bolo myslené. Nie, že satan má viac sily (alebo schopností), ale že my ľudia mu dovoľujeme vládnuť nad väčším "územím".
A tak je zase na nás (verných?) ľuďoch, aby sme "vybojovávali" o to viac priestoru pre vládu Boha a jeho anjelov.

Niečo na tom bude. Ak dostáva knieža tohto sveta priestor pretože sme (ľudstvo) stále viac ochotní zháňať sa za pôžitkami tela, potom mu môžeme čeliť len tak, že si budeme (z lásky k Bohu a v pokání) tieto pôžitky odopierať.
Posted on 7/15/12 12:43 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Ale veď zmysel pôstu nie je v odriekaní... ani nemá byť vyvážením pôžitkárstva vo svete.. je to len oddelený čas... kedy prostredníctvom toho, že neuspokojujeme všetko telesné tak, ako sme zvyknutí, disponujeme ducha k väčšej vnímavosti voči Bohu... v prvom rade je pôst prostriedkom pokánia a priblíženia s k Pánovi, počutie Jeho hlasu, oveľa viac, než "prosba" v zmysle nejakého obchodu s Bohom, že ja dám toto, ty daj toto emoticon.
Posted on 7/15/12 1:02 PM in reply to Eva Baranovičová.
A čo chorí?

Panna Mária upresnila, že chorí sa nemusia postiť, ale zdraví ľudia sú všetci pozvaní k pôstu. Od chorých žiada, aby obetovali svoje bolesti a aby sa zriekali iných vecí, napr. televízie, cigariet, alkoholu a pod. Panna Mária dodáva: "Budem radšej, ak sa zrieknete hriechu." Napr: ak máte vo zvyku pozerať pornografické časopisy, zrieknite sa ich najprv v stredu a v piatok! Neskôr sa ich zrieknite po celý týždeň, lebo treba sa zriecť hriechu. Ak bijete ženu, prestaňte ju biť v tieto dni!!! Ak máte zlozvyky, začnite sa ich zriekať v tieto dni, a potom pomaličky sa ich zbavíte úplne a zbavíte sa hriechu. Panna Mária hovorí: "Drahé deti, najprv sa zbavte vašich hriechov. " Avšak hovorí tiež: "Drahé deti, najlepší pôst je o chlebe a vode." (zo spomínanej knižôčky od sestry Emmanuely).

Tieto moje blogy, čo sa týka pôstu, sú na pokračovanie, ak sa niekomu bude zdať, že niečomu nerozumie, prečítajte si blog, dva, do zadu a možno nájdete odpovede na svoje otázky. Vždy sa snažím nový blog uceliť tak, aby bol aj ako samostatná jednotka, pre tých, čo práve zavítajú na tieto stránky iba v konkrétny deň, ale pre každodenných návštevníkov je to duchovná séria od sr. Emmanuely z Medžugoria, na pokračovanie. Píšem ich preto, lebo cítim, že nám všetkým majú čo povedať, že je v nich obsiahnuté hlboké posolstvo Panny Mária, Kráľovnej Pokoja. Čo sa týka pripomienky, že satan nie je silnejší, ako v dávnych časoch, neodvažujem sa protirečiť slovám samej Matky Božej, skôr sa ich snažím pochopiť a prijať do svojho života.
Posted on 7/15/12 1:54 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.

whole-profile
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva belongs-to:

Friends

Ján Pankovčin
Štefan Hrbček
Martin Lojek
Eva Baranovičová
Miroslav Priecel
Anna Lojeková
Martin Majda
Robert Krett
June 19
Daniel Ruščák commented on Eva Vráblová's blog entry, Bohu vďaka!....
12:22 PM
October 21
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
3:19 PM
May 4
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53 AM
April 16
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:27 PM
Eva Vráblová updated a blog entry, Súcitíme.
12:19 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Súcitíme.
12:13 PM
April 12
Eva Vráblová updated a blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:43 PM
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Priatelia sú hviezdy na nebi.
5:39 PM
April 10
Eva Vráblová wrote a new blog entry, Milujem, milujem svoj život.
5:22 PM
April 8
4:42 PM
Subscribe to Eva Vráblová's activities. (Opens New Window)