Dianie vo farnosti

« Back

Železný pútnik

Pôstna pešia nočná púť z Trstína Hájička do národnej baziliky v Šaštíne.

Pozývame vás na 3. ročník Żelezného pútnika, ktorý sa uskutoční 15. marca o 18. tej hodine. Ide o pôstnu pešiu nočná púť z Trstína Hájička do národnej baziliky v Šaštíne. Jej dľžka je niečo vyše 40 km. Koná sa za každého počasia.
 
Začína sv. omšou o 18. tej hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Trstíne – čo je zmena oproti minulosti, keď sa sv. omša konala v kostolíku v Trstíne –Hájičku - a pokračuje putovanîm cez Malé Karpaty do Plaveckého Mikulaša, kde je priestor na krátky oddych a občerstvenie v Kultúrnom dome. Potom púť pokračuje do Šaštína a ráno o 6.00 hod. je záver sv. omšou v Šaštínskej bazilike.
 
Obetou náročnosti vyprosujeme Božie požehnanie pre tých, ktorí to potrebujú. 
 
Vlani sa púte zúčastnilo vyše 200 pútnikov. Sv. omšu z Trstína vysiela v priamom prenose rádio Lumen.
 
 
 
 
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 18

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.