Farské oznamy

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 25. február 2024

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

25. február 2024

  1. Slávime Druhú pôstnu nedeľu.
  2. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme Farskom kostole a aj vo Filiálnom kostole v piatok o 17.00 h. a v nedeľu o 14.00 h.
  3. Na Tretiu pôstnu nedeľu, (3.3.) si pripravia pobožnosť krížovej cesty lektori.
  4. V týždni je prvý piatok mesiaca marec. Spovedať budem v Brvništi v stredu od 7.30 h. starých a chorých po domoch a v kostole od 16.00 h. do svätej omše. V Papradne v piatok od 7.30 h. starých a chorých po domoch, o 9.00 h. v domove dôchodcov a v kostole od 15.00 h. do 17.00 h.
  5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci marec. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na potreby farnosti a opravu kostola v Brvništi.
  6. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu, (3.3.2024) po svätej omši o 10.30 h. vo Farskom kostole.
  7. Úmysly na sväté omše na mesiace marec a apríl 2024 zapisujem v týždni po svätých omšiach v sakristii kostolov.
  8. Zbierka na Katolícku charitu z minulej nedele bola v našej farnosti 669,84 €. Z pohrebu p. Juraja Rumana darovali na potreby farnosti 430 €. Pán Boh zaplať!
  9. Fatimská pobožnosť bude v sobotu po svätej omši.
  10.  Prvé spoločné stretnutie všetkých birmovancov sa bude konať v piatok, 8.3.2024 o 18.00 h. vo Farskom kostole. Birmovanci si zo sebou prinesú vyplnenú a podpísanú prihlášku na birmovku.

 

 

Liturgické slávenia od 25. februára do 3. marca 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

25.2.2024

Druhá pôstna  nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ignác, Albína a Alžbeta

+ Ladislav a Ľudmila a za veriacich

+ Anton, František, Filoména a Ľubomír

Pondelok

26.2.2024

     

Utorok

27.2.2024

 

17.30

+ Tomáš a Rozália

Streda

28.2.2024

 

17.30 Brv.

+ František a Margita

Štvrtok

29.2.2024

 

6.30

+ Martin, Ľudmila, Adam, Anton, Ján             a Magdaléna

Piatok

1.3.2024

PRVÝ PIATOK

7.00 Brv.

17.30

Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva v Brvništi

Za zdravie pre Jána a rodinu

Sobota

2.3.2024

Fatimská sobota

6.30

Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva v Papradne

Nedeľa

3.3.2024

Tretia pôstna nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Milan, Mária a Žaneta

+ Pavel, Mária a za veriacich

+ Michal a František

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

0
0