Farské oznamy

KVETNÁ NEDEĽA 2. apríl 2023

KVETNÁ NEDEĽA

2. apríl 2023

  1. Dnešnú nedeľu slávime ako Kvetnú nedeľu. Vstupujeme do Veľkého týždňa.  Pri svätých omšiach budeme požehnávať ratolesti (bahniatka) a vypočujeme si Pašie. Kvetná nedeľa je zároveň aj prvá v mesiaci apríl. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa zbierka na opravu fary a potreby farnosti.
  2. V utorok a stredu budú sväté omše len ráno o 6.30 h. K svätej spovedi je ešte možnosť pristúpiť v utorok od 7.00 do 7.30 h. v Papradne a večer od 17.00 do 18.00 h. v Považskej Bystrici.
  3. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržiavame sa mäsa a mäsitých pokrmov.
  4. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je najväčším sviatkom v roku. Oslavujeme víťazstvo Ježiša Krista na hriechom a smrťou. Pri svätých omšiach sa koná veľkonočná ofera.
  5. Počas celého Veľkonočného obdobia sa modlievame mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies Kráľovná.“
  6. Z pohrebu darovali na potreby farnosti: p. Heleny Lackovej 300 €. Pán Boh zaplať! Zbierka „Pre prenasledovaných kresťanov“ z minulej nedele bola v našej farnosti vo výške 394,11 €. Pán Boh zaplať!
  7. Ďakujem všetkým, ktorí sa v sobotu, 1.4.2023 zúčastnili brigády pri upratovaní kostola, jeho okolia a fary.

 

 

 

 

 

VEĽKÁ NOC 2023 VO FARNOSTI PAPRADNO

 

Kvetná nedeľa, 2.4.2023 – požehnanie ratolestí

sv. omše: Papradno 7.30 a 10.30 h., Brvnište 9.00 h.

 

Zelený štvrtok, 6.4.2023 – pamiatka Poslednej večere, ustanovenie sviatosti Eucharistie a kňazstva

sv. omše: Papradno 18.00 h.,  Brvnište 16.00 h.

 

Veľký piatok, 7.4.2023 – deň prísneho pôstu

Krížová cesta ulicami Papradna o 9.00 h. (začiatok pri Obecnom úrade)

obrady Veľkého piatku: Papradno 17.00 h., Brvnište 15.00 h.

poklona Svätému krížu v kostoloch do 21.00 h.

 

Biela sobota, 8.4.2023

Boží hrob v kostoloch od 8.00 do 18.30 h. ( Brvnište do 17.30 h.)

obrady Veľkonočnej vigílie vo Farskom kostole v Papradne o 19.00 h.

 

Veľkonočná nedeľa, 9.4.2023

sv. omše:  Papradno 7.30 a 10.30 h., Brvnište 9.00 h.

 

Veľkonočný pondelok, 10.4.2023

sv. omše: Papradno 7.30 h., Brvnište 9.00 h.

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 26. marca do 2. apríla 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

2.4.2023

Kvetná nedeľa

Krížová cesta o 14.00 h.

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za brigádnikov na Holom Vŕšku

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra, Katarínu a ich deti a za veriacich

Pondelok

3.4.2023

     

Utorok

4.4.2023

 

6.30

+ Lýdia, (1. výr.)

Streda

5.4.2023

 

6.30 Brv.

+ Vendelín a Viktória

Štvrtok

6.4.2023

ZELENÝ ŠTVRTOK

16.00 Brv.

18.00

Za + členov rodiny

Za nové kňazské povolania

Piatok

7.4.2023

VEĽKÝ PIATOK

KRÍŽOVÁ CESTA O 9.00 H.

15.00 Brv.

17.00

 

Sobota

8.4.2023

BIELA SOBOTA

19.00

Za farnosť

Nedeľa

9.4.2023

Veľkonočná  nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ján, (1. výr.)

+ Ján, kňaz

Za zdravie a Božiu pomoc

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0