« Back

" K - rok " mojej viery

Najkrajšie sú pravdy Bohom nám zjavené, najšťastnejšie chvíle s Ježišom strávené. Pravdy tie zjavené v Písme svätom nájdeš, s Ježišom sa stretneš, keď do chrámu zájdeš. Pred oltárom Božím večná lampa svieti, v bohostánku Ježiš čaká zbožné deti.

Už dlhšie uvažujem nad tým, ktorý krok mojej viery bol taký najdôležitejší, rozhodujúci.

Bolo ich mnoho, pomalé, rýchle, stúpajúce, ba aj padajúce.

Mnoho krát, som iba tak mĺčky stála alebo aj kričala, aby ma niekto niesol, že už nevládzem. A veru bola som aj nesená a pomoc prišla mnoho krát.

Ale dnes som prišla na to, ktorý bol ten najdôležitejší krok v mojom živote viery. Bol to ten prvý krok, ktorý za mňa urobili moji rodičia, keď ma priniesli do kostola, aby ma pokrstili. Vtedy sa mi otvorilo nebo.

Ďakujem Vám rodičia za lásku, ktorú ste mi dali.

Next
Comments
sign-in-to-add-comment
Je to také zamyslenie, ktoré sa musí v živote každého jedinca opakovať, aby si uvedomil svoj stupeň viery, aby sa snažil ju rozvíjať a zdokonaľovať. Keby to bolo ináč, mohli by sme sa pozabudnúť na stupni, ktorý vyhovuje nášmu egu a zabudli by sme na pokoru, ktorá sa zvýrazňuje práve v zapochybovaní v sebe.
Posted on 07/11/12 15:28.
Ste vzácny človek Anička, pochopila ste čo som chcela povedať.
emoticon
Ďakujem a s láskou objímam.
Posted on 07/11/12 21:55 in reply to Anna Václavová.
Doložím ešte jedno prirovnanie, ktoré ma večer napadlo.
Cítim sa ako pútnik, ktorý sa teší na okamih až dosiahne vrchol hory.
Na tejto ceste som zastala, aby som prehodnotila, ktorý úsek cesty bol taký zlomový, dôležitý. Chcela som opísať tie najťažšie úseky mojej púte, ale veľmi sa tam tlačilo to moje ego, samochvála. Čím dlhšie som uvažovala, tým viac som si uvedomovala, že nikdy som nekráčala sama a teda nič s toho nieje čisto moja zásluha. Nie som na vrchu a neviem aký úsek cesty ma ešte čaká, preto neviem opísať iba časť cesty, akosi mi to nadväzuje na seba, krok za krokom. A ani neviem či vôbec zvládnem ďalší namáhavý výstup. Ale chcem pokračovať na tejto púti životom, pretože viem, že tam hore bude nádherne.( Túto nádheru som zakúsila pri sv. krste...)

Po takomto zastavení si chcem trochu upratať v batohu, pretože som si tam naukladala zbytočnosti.
emoticon
Posted on 08/11/12 08:39.