Metodické materiály

Entries with tag božie kráľovetsvo .

Nehanbím sa za svoju vieru

Dokážeš spolu s apoštolom Pavlom povedať: "Ja sa za evanjelium nehanbím"?. Odkiaľ pramení odvaha vyznávať vieru? Aj tento raz odpoveď nájdeme v Božom slove.
Read More About Nehanbím sa za svoju vieru »
Showing 1 result.