« Back

Páter Pio a svoja duchovná dcéra Cleonice Morcaldi.

Páter Pio a svoja duchovná dcéra Cleonice Morcaldi.

"V kostole sa niekedy rozprávam s priateľkou o svätých záležitostiach." - V kostole sa treba rozprávať s Bohom!

Páter Pio a svoja duchovná dcéra Cleonice Morcaldi.

 

Z knihy od Cleonice Morcaldi, "Môj život pri Pátrovi Piovi. Osobný duchovný denník.", Dehoniane, Rím 1997, str. 34-38.

https://e-serafin.pl/moje-zycie-w-bliskosci-ojca-pio-tajemny-dziennik,3,6806,3513

"Otče, bojím sa, že budem Bohu neverná."

- Pokiaľ máš strach, nepadneš. Treba sa báť, keď strach prestane.

"Povedal ste mi, že sa na mňa usmievajú anjeli. Je to možné?"

- Vari niesú našími bratmi?

"Som smutná, lebo som urazila Ježiša."

- Trvalo uchovávaj v srdci tú bolesť. Miluj ho! Konaj tak, aby prekypovala odpoveď na milosť tam, kde prekypoval hriech.

"Miloval ma Ježiš, keď som ho zarmucovala?"

- Neustále miluje! Je však rozdiel medzi láskou obľúbenosti a láskou z ľútosti.

"Povedz mi niečo."

- Kráčaj vytrvalo a iba v dobre. A rob každý deň krok vpred. Vertikálne. Zdola nahor.

"Môžem sa postiť počas deviatnika pred Vianocami?"

- Ako, keď si ešte chorá?! Radšej živ lásku k Ježišovi a k blížnemu.

"Ukrižovaný Ježiš mal strávené vnútornosti?"

- Radšej povedz: Spálené ohňom svojej lásky.

"Nad čím mám rozjímať v piatok?"

- Rozjímaj nad Ježišom láskou, Ježišom ukrižovaným.

"Čo robí Ježiš vo svätom prijímaní?"

- Raduje sa vo svojom stvorení.

"Často objímam ukrižovaného a bozkávam ho. Je to, z mojej strany, nedostatok úcty?"

- Rob to, a rob to s povznesením!

"Kam sa, naposledy, pozeral zomierajúci Ježiš?

- Na svoju matku.

"A vy, kam sa budete dívať?"

- Na bratov a sestry v zajatí.

"Prečo sa Lucifer vzbúril?"

- Svoja vzbura bola skutkom sebalásky. Vzbúril sa aj voči plánu vtelenia Slova. Nechcel adorovať Ježiša, človeka-Boha.

"Sprav ma celú pre Ježiša, celú pre teba!"

- Ešte si len na tej úrovni? Vari niesi celá naša?

"Čítala som, že obrátili kríž s Ježišom ukrižovaným, aby pribili klince. Je to pravda?

- Ach áno. Je to jasné.

"Aj s vami tak urobili?"

- Áno. Avšak, neboj sa!

"Včera ste mi povedal, že ma milujete viac než ostatných. Prečo?"

- Lebo som veľmi trpel, aby som ťa zrodil!

"V tomto období nevnímam prítomnosť Ježiša, ani vašu. Dohodli ste sa, aby ste mi spôsobili bolesť?"

- Áno. Takýmto spôsobom skončí skôr.

"Bojím sa, že bude trvať dlho!"

- Určite nebude trvať večne! Záleží od spôsobu, akým, tú bolesť, človek prijíma.

"Otče, mám dojem, ako keby povetrie bolo plné diablov."

- Je ich tak veľa, že keby mohli na seba vziať telesnú podobu malú, ako zrnko piesku, zaclonili by slnko.

"Teraz ma nepriateľ necháva na pokoji."

- Pozor! Keď mlčí, znamená to, že pripravuje nový plán. Maj vždy v ruke zbraň modlitby!

"V nebi je Ježiš obklopený množstvom anjelov a svätých. Ako len mu budem môcť byť nablízku?"

- Určite tam budeš! V opačnom prípade by nebol raj.

"Milujem vás, lebo ste celý Ježišov, avšak nie dostatočne za to, čo mi dávate!"

- Nevieš čo hovoríš! Ak ma miluješ, kvôli tomu, čím som, tak ma budeš milovať aj kvôli tomu, čo ti dávam. Viac obsahuje menej.

"Sväté prijímanie je začlenenie?"

- Je to zlúčenie! Je to, ako keď dve sviece sa zlievajú spolu natoľko, že ich viac nemožno rozlíšiť.

"To sa deje iba pri svätom prijímaní?"

- Nie. Keď je duša v Božej milosti, neustále sa s ním zlučuje.

"Nežiadam od Boha nič iné, než činnú lásku - charitu."

- Činná láska - charita je najväčším darom. V tom sa duša posväcuje.

"Bojím sa ísť k Ježišovi s nadmernou dôverou."

- A, vari by si tam chcela ísť bez dôvery? Je to jasné! Ísť k nemu aj s úctou.

"Počas krížovej cesty recitujem iba jedno Sláva Otcu a rozmýšľam..."

- To je dobre. Nieje tam predpísaná žiadna ústna modlitba. Je však potrebné rozjímať nad stanicou.

"V kostole sa niekedy rozprávam s priateľkou o svätých záležitostiach."

- V kostole sa treba rozprávať s Bohom!

"Diabol mi povedal, že sa nespasím!"

- Nemohol ti predsa len povedať pravdu.

"Povedal mi taktiež: Uvidíš, koľko utrpenia ti spôsobí ten tvoj Boh!"

- A ty mu povedz: A ty, čo si získal tým, že si odmietol trpieť? Večné utrpenie!

"Had, ktorý pokúšal Evu, bol živočích?"

- Bol to diabol, ktorý cez neho hovoril.

"Čo odo mňa žiada Ježiš?"

- Stálosť a vytrvalosť v dobre.

"Ak by Adam nezhrešil, šiel by do raja?"

- Určite, a to bez toho, žeby zomrel. Bol by prenesený, s dušou a telom, do raja Božieho.

"Prečo si povedal, že ma zničíš?"

- Zničím staré, aby som ťa urobil novou.

"Neodovzdávam sa, Pánovi Ježišovi, vo všetkom."

- Práve preto človek trpí.

"Svätý Jozef, v limbe, videl a bol prítomný pri utrpení Ježiša? Trpel kvôli tomu?"

- Blažení netrpia! Ježišovo utrpenie, ho zakúšal, počas života tým, že ho predvídal.

"Ako sa mám správať, aby som posväcovala čas, keď sa stravujem?"

- Jedz s mierou a iba preto, lebo to tak ustanovil Pán Ježiš na zachovanie života. Obetuj ten skutok jemu.

"To robím na začiatku. Avšak, počas obeda, nezotrvávam vo svojej prítomnosti."

- Stačí, že, na začiatku, máš úmysel. Aktuálna prítomnosť totižto náleží iba blaženým v nazeraní.

"Ježiš povedal, že meno apoštolov bude napísané v nebi. Bude tam aj moje?"

- Meno všetkých vyvolených je napísané v nebi.

"Keď sa na vás dívam v spovednici, obdivujem veľmi vašu trpezlivosť. Povedali mi, že sa na vás nemám dívať."

- Kráčaj ďalej a nezaoberaj sa nimi!

"Pozemský raj bol na Zemi? A keď Adama vyhnali, kam šiel?"

- Zostal, kde bol, avšak tá zem pôžitku sa premenila na utrpenie a na tŕne. Zatiaľ čo, predtým, celé stvorenie sa pred ním klaňalo, po hriechu sa mu búrilo tak, ako sa on vzbúril Bohu.

"Anjeli, boli v raji?"

- Pred skúškou neboli v raji, boli v inom svete. Po skúške, verní anjeli šli do raja.

"Chcela by som, ako mučeníci, dať život a krv Ježišovi."

- A ty mu dáš mučeníctvo srdca! Dáš mu viac krvi, než živé telo!

"Otče, čo by ste urobil vy, keby ste bol pri Ježišovi na púšti?"

- Sadol by som si k svojím nohám a plakal by som.

"Ježiš spal na zemi?"

- Samozrejme! Nebola tam posteľ.

"Svätý Peter zaprel Ježiša, avšak zo strachu?"

- Svoj hriech bol smrteľný, avšak, Božia zhovievavosť, mu ho odpustila. Nemal sa báť! Mal vyznať Ježiša, nie zaprieť ho!

"Nemal teda ísť za Ježišom?"

- To nie! Urobil zle, lebo sa na to nepripravil. Príliš dôveroval v seba samého.

"Aj Ján ušiel."

- Ušiel, avšak nezaprel!

"Boh ma nevypočuje, to asi preto, lebo vy to nechcete."

- To je pravda. Budem to chcieť, keď to Boh bude úplne chcieť.

"Hovoria, že Boh necháva trpieť vyvolené duše."

- Ty hádam netrpíš?

"Áno, v srdci trpím."

- A, to je všetko. Ak nedáš Bohu srdce, čo mu dáš?

"Ja som príliš úbohá!"

- Apoštol sa chválil svojími slabosťami, lebo v nich viac zažiari milosrdenstvo Boha.

"Otče, včera som zareagovala voči tým, ktorí mi ublížili."

- Zlo nemožno poraziť zlom, ale dobrom, ktoré má v sebe nadprirodzenú moc.

"Je našou povinnosťou mysieť na spáchané hriechy?"

- Iba natoľko, nakoľko je to užitočné na pokorenie sa pred Bohom.

 

 

 

https://lacasadimiriam.altervista.org/mir/cleonice-morcaldi-padre-pio/

 

https://www.youtube.com/watch?v=7HJ6WgM-Gcw