« Back

Rozlišovanie (Pokračovanie).

Rozlišovanie (Pokračovanie).

Máriine osobitné lekcie.

Často, v noci, sa Svätá Panna zjavuje Lellovi v skrytosti, a učí ho veľa konkrétnych vecí. Mária, s nehou, osvetľuje Božie dielo, napravuje príliš ľudský pohľad na vec, vyčíta nedostatky, ukazuje ktorým smerom má ísť dielo, radí, ako sa priblížiť k určitej osobe, predpovedá udalosť, žiada konkrétny krok na nápravu jedného Božieho syna, komunity...

Keď Lello, počas rozhovoru prezradí tieto zásahy, cítime čím je Matka Božia preňho a čím musí byť aj pre nás. Mária je matka, ktorá vždy daruje svoju nehu, svoju mocnú prítomnosť, srdečnú, upokojujúcu, neomylnú. A z tohto pohľadu, Lellov postoj, pokojný, veselý, plný dôvery v akejkoľvek situácii, je najdôležitejšou lekciou pre nás.

 

Súkromné vyučovanie z Neba. ...

Lello často hovorí, že medzi priateľmi existujú aj tajomstvá. Bez toho, aby to vedel, takto opakuje tvrdenie sv. Terézie Avilskej.

V rôznych rozhovoroch nášho priateľa s Bohom a s rôznymi obyvateľmi Raja, je vysoko osvietený, jemným, delikátnym duchovným svetlom, o ktorom nechce hovoriť. Tieto nejasné a chaotické poznania sú vyššie než poznania jasné a osobitné, ako to potvrdzuje sv. Ján z Kríža. Môže však dostať aj veľmi presné informácia. Počas známej cesty do Svätej Zeme, náš pútnik dostal veľa inštrukcií o Máriinym živote a o topografii Palestíny...

 

Mariánska pedagogika.

Tieto lekcie majú za cieľ urobiť z Lella pravého učiteľa "Máriinej školy".

Máriini pútnici ( I pellegrini di Maria ) sú deti, ktoré sa rozhodli opäť sa naučiť Evanjelium sediac na kolenách Ježišovej matky.

 

                   MISIONÁRSKE ROZŠÍRENIE

 

Rozšírenie udalostí a vyučovania.

Charizmatické milosti sú dané pre dobro celého Mystického Tela. Skôr či neskôr sú určené nato, aby ich ľudia spoznali pre dobro misie. Lello je "ťahač", tvrdí jeho duchovný otec. Má apoštolskú povahu.

Apoštolát má nevyhnutne aj verejný rozmer. Bez nevyhnutného očisťovanie, evanjelizácie napreduje s mnohými zmiešanými motiváciami. Apoštol chce, aby bol Boh poznaný, ale aj jeho malá osoba. Chce darovať Božie Kráľovstvo, ale aj dostať slávu, rešpekt, materiálne výhody, prípadne aj bohatstvo.

My, Boží ministri, vieme, že nie všetky naše motivácie sú čisté. Nieje to dôvod k tomu, aby sme nič nerobili. To nieje dôvod, aby sme zakázali činnosť všetkých prorokov slovami: "Konajú pod vplyvom márnotratnosti, hľadajú slávu, peniaze."

Preto, Matka Cirkev, keďže pozná padnutú prirodzenosť človeka, začne skúšať, ponižovať prorokov. Hlavne vtedy, keď majú spektakulárne charizmy.

 

Náročný problém masmédií.

V minulosti nadprirodzené javy boli často skryté Cirkvou. Dnes, urgentnosť misie, zmena mentality, metódy apoštolátu dovezené z Ameriky...zmenili vnímavosť kresťanov.

Domnievame sa, že Agora dnešnej doby je televízna obrazovka, alebo display I-Pad -u. Nezabúdajme, že najnovší proroci sa narodili v tomto prostredí.

                               To nám objasňuje zrod tejto internetovej stránky:

                                   www.incamminoconmaria.it

Túto internetovú stránku urobili lajci, zapálení veriaci, Lellovi priatelia, bez pomoci kňaza. Títo herci, apoštolov dobrej vôle, zostávajú byť samoukmi.

V Evanjeliu, v dejinách Cirkvi, zázraky a osobitné javy sú dané obzvlášť pre neveriacich a pre začiatočníkov. Jedna sa iba o naštartovanie, o náčrt, ktorý môže zrodiť vieru. Herodes chce počúvať Ježiša, neobráti sa však. Zachej chce vidieť Ježiša a zmení svoj život. Nesmieme ľahkvážne odsúdiť zvedavosť. Lebo za zvedavosťou sa často skrýva smäd po Bohu.

 

Svedkovia, účastníci.

Lellov príbeh poznáme dosť presne vďaka ľuďom, ktorí stoja pevne na zemi. Niektorí z nich sú viazaní k Lellovi už tridsať rokov. Istá "Concetta" je priateľka od prvých dní. Často bola jediným svedkom osobitných dní v Lellovom živote. Už dlhý čas, skupiny Máriinich pútnikov sú animované jednou rodinou so šiestimi deťmi s racionálnym a vojenským duchom.

Účastníci skupín pochádzajú z rôznych sociálnych tried. Mnohí sú chudobní z ekonomického, telesného či psychologického hľadiska... Pánovi obľúbenci, ktorí stenajú pod ťarchou Kríža. Všetci títo "odratí životom" sú tak trochu svätí modernej doby.

Atmosféra modlitbových stretnutí nieje histerická, ale klasická a triezva. Všimol som si, že počas zjavenia veriaci zostanú na svojich miestach bez snahy pozorovať "vizionára".

Dnes majú bohatý archív plný dokumentov, fotografií, videozáznamov, ktoré nemôžu klamať.

 

Enzo.

Lello obrátil "Enza" na pláži. Tento športovec zanechal všetky zábavy, aby sa dal do služby Máriinich pútnikov "vo dne v noci". Zobral Lella k sebe domov a, žijú spolu v úplnej zhode, Máriin projekt. Enzo žije jednoduchú a pravú vieru v Máriino dielo. Nekladie zvedavé otázky o mystickom živote svojho duchovného brata.

Dnes Lellov a Enzov život je v úplnej službe zadarmo pre bratov a sestry. Otvárajú ich srdca na prijatie tých čo klopú na dvere ich domu. S odstupom času, duchovná cesta dvoch bratov, potvrdzuje úplne Božie dielo.

 

DUCHOVNÝ ŽIVOT 

Duchovný život Lella a jeho sprievodu je, ako u bežného lajka XXI. storočia, bez preháňania.

Keď Máriin učeník pracoval v továrni, nemohol ísť na Svätú Omšu v týždni. Prežíval túto situáciu trochu bolestivo, avšak bez úzkostlivosti. Očividne organizátor Máriinej Školy  a Modlitbových Skupín je povolaný stať sa príkladom zapáleného lajka žijúceho vo svete.

Napriek tomu, dejiny sa nikdy nezopakujú a Duch Svätý žiada odlišnosť. Každý iniciátor rodí originálny spôsob evanjeliového života. "Túžim po nových druhoch svätosti", hovorieval Ježiš Gabriele Bossisovej (+1950).

Akákoľvek charizma bez originalnosti by bola podozrivá. A tak sme tlačení hľadať, aké sú veľké ose duchovnosti Máriinho služobníka, aby sme mohli urobiť inventár osobitného bohatstva jeho povolania.

 

Láska k Ježišovi.

Lello miluje predovšetkým Ježiša. Hovorí, s úsmevom, že Ježišov hlas je plný sily, autority, nadvlády ... zatiaľ čo Máriin je predovšetkým vyjadrením jemnosti, materskej nehy. Z Božej Vôle, náš priateľ je Mariánska duša.

 

Láska.

Prvou Lellovom milosťou je LÁSKA. Láska nadprirodzená, ale aj vnímavá, vyjadrená, nadšená, radostná, uisťujúca k blížnemu. Pre ňho, podľa Podobenstva o dobrom samaritánovi, blížny je vzdialená osoba, ktorá sa stane blízkou vďaka pozornosti, ktorú dostane. Používa metódu "Matky Terezy", totižto dať každej osobe príležitosť zakúsiť lásku zadarmo a tú čo stojí veľa. Hovorí mi: "Pre mna sú všetci rovnakí: veriaci, neveriaci, kresťania, Muslimovia, bohatí, chudobní, vzdelaní a ignoranti, spoluvlastenci a cudzinci ... Všetci sme bratia a sestry, deti toho istého Otca."

 

Náboženská vnímavosť Lella je veľmi františkánska, avšak s osobitnou poznámkou.

V Neapola bol zvyknutý stretávať ľudí, ktorí žili v krajných situáciách. Napríklad matku, ktorej dcéra robila prostitútku. Nič neprekvapuje Lella. Vie, veľmi prirodzene, prijať ľudské bytosti, ktoré mali v minulosti citovy či pohlavný život veľmi búrlivý. Jeho blízkosť, plná dobroty, napomáha úprimnosť. Hriešnici sa boja kňazov.

Často sa spovedajú Lellovi. On ich potom pošle ku kňazovi, ktorý dá rozhrešenie. 

V Lellovej blízkosti sú mnohí "moderní chudobní". Zvlášť osoby bez práce, alebo ranené v ich Psyché. On pozná nezamestnanosť. To nieje náhodou.

 

Život modlitby.

Piovi XI. povedali, že Don Bosco sa nemodlil veľa. Pápež nato odpovedal: "A kedy sa nemodlil?"

Lello nevyzerá byť mních, či anjel! Niesom si istý, že či vôbec dostal štruktúrovanú formáciu pre modlitbu. Možno potrebuje dozrieť v tomto zmysle. Uspokojí sa prijať vo viere všetky chvíle života.

Nepoznáme však jeho noci, často naplnené modlitbou a pokáním.

 

Morálne cnosti. Panenstvo.

Od svojich rodičov. Osôb poctivých, priamych, jednoduchých, Lello nadobudol všetky prirodzené cnosti. On je, ako Nikodém, muž, ktorý nevie klamať.

Videli sme, že tento syn Neapola je Anjel dobre vtelený. Trikrát bol zasnúbený. Dokázal zapálenú lásku. Preto, jeho filozofia panenstva zasluhuje pozornosť. Svoju poslednú snúbenicu nechal týmto spôsobom: "Milujem ťa! Musím však uznať, že láska k Márii obsadila celé moje srdce. Duše ma stravujú! Nebudem k dispozícii pre manželku, pre deti. Je lepšie uznať to dnes."

Takto dvaja snúbenci sa rozišli v pokoji.

 

Pokora. Poslušnosť.

Falošná pokora sa veľmi podobá na pravú. Nemôžem merať Lellovu pokoru s meračom. Môžem iba povedať, že sa mi zdá byť pravá. Pokora je základ celej duchovnej budovy. Vo svojej Regule sv. Benedikt nepíše o rôznych stupňoch svätosti, ale o rôznych stupňoch pokory. Mať radi Lella aj pre nás znamená chrániť jeho pokoru, svoju anonymitu, svoju skrytosť, tým, že odmietame robiť z neho VIP.

Rozne etapy Lellovho života sú poznačené Nebom. Nie však bez dovolenia, poriadku a zákazov jeho duchovného otca. Kráčať  vedený iba Nebom by bola príliš nebezpečné. Pre nás katolíkov prostredníctvo viditeľnej Cirkvi je nevyhnutné. Tento Máriin sluha vyrastal v poslušnosti duchovnému otcovi, kňazom vo farnosti. Jeho poslušnosť nebola hneď dokonalá. Lello je podnikavá bytosť, plný apoštolskej horlivosti, a často trpí kvôli pomalosti misie. A tak prijal, možno až príliš ľahkomyseľne, ponuky Masmédií. Nebol formovaný, ako rehoľník. Je to lajk plný spontánnosti, moderný, ktorý reaguje podľa spôsobu kresťanov dneška. Úlohou kňazou je aj učiť pravidlá Cirkvi.

 

Pokánie a Pôst.

Pokánie patrí ku každej duchovnej ceste. Prvé pokánie spočíva v prijímaní udalostí každodenného života. Iné pokánia, často nočné, sú požadované od tohto kresťana, ktorý je povolaný trpieť za kňazov.

Postí sa s veľkou prirodzenosťou. Tvrdí, že ho to nestojí veľa, lebo je slobodný od jedla.

 

Výstup, očisťovania.

Zjavenia Márie nedajú svätosť čarovnou paličkou. Lello prešiel pokušeniami normálneho človeka. Takto pozná ťažkosti ľudí, ktorí prichádzajú k nemu. Obyčajne musia prejsť roky a roky, aby sa prišlo k dokonalému zjednoteniu s Bohom.

 

Diabol.

Diabol koná každodenne v našom psichickom a duchovnom živote. Otcovia púšte, sv. Ignác ho videli zasahovať každú minútu. Možno to bolo trochu prehnané, ale, dnes mnohí zabudli na túto dôležitú biblickú skutočnosť: neustály boj proti zlým duchom.

Lello nieje výnimkou z tohto pravidla.

 

Kríž.  

1. marca 1986 nový konvertita dostane od Márie toto upozornenie: "Drahý syn môj, ďakujem Ti, že si odpovedal na moje volanie! Potrebujem Teba a Tvoje modlitby! Keďže ma vidíš, budeš musieť veľa trpieť."

Pravý duchovný život spočíva v progresívnej identifikácii s Ježišom Kristom, a teda s Jeho Krížom.

Pri čítaní knižočky "Bacio di Maria" uvidíte nakoľko bol Lellov život popretkávaný tažkosťami.

"Krížová Cesta" Máriinho učeníka pochádza aj zo skutočnosti, že bol povolaný stať sa obeťou za kňazstvo.

 

Chudoba.

Chudoba je skôr stav než - sama o sebe - cnosť. Pre rodinu Ferrara, v ktorej bolo dvanásť detí, chudoba bola druhou prirodzenosťou. Matka nemala posteľ, na ktorej by si mohla odpočinúť. Neskôr, náš priateľ, smädný po dokonalosti, si zvykol dať maximum. Napríklad, keď vystúpil z lietadla v Indii, začal rozdávať svoje oblečenie. Bol žiakom Matky Terezy, ktorá pre sestry túžila po "úplnej chudobe".

Vyrozprával mi, že počas inspekcií v komunitách, Tereza z Kalkuty, bojovala proti dvom prvkom pohodlnosti: chladničke a splachovacím zariadeniam.

Dnes je Lello nezamestnaný robotník, a bol prijatý Enzom. Niekedy musia požičať ich izby a prijať inváziu osôb až do druhej ráno. Byť k dispozícii je ich chudobou.

V modlitbových skupinách, tak sa mi zdá, sa nerozpráva o peniazoch, o investíciách, o balíčkoch. V tejto duchovnej rodine nič nieje za poplatok.

 

Odovzdanosť do Božej Prozreteľnosti.

Úplná dôvera v Božie konanie, ktorý vidí a stará sa je majstrovským kúskom v Lellovej duchovnosti. V rozruchu jeho života koľko krát Prozreteľnosť bola prítomná na rande! Keď chlapcom chýbali peniaze, dar prichádzal nečakaným spôsobom. Pri každej príležitosti musíme znášať Lellov refrén: "Netrap še!"

V ťažkostiach materiálnych, duchovných, pastoračných, jeho reakcia je vždy tvárnená hrdinskou vierou, pokojnou nádejou.

Táto ohromujúca odovzdanosť do Prozreteľnosti, skôr než jednoduchým neapolským relaxom, je Božím darom.

 

POČAS DNÍ

Bežný život.

Lello je ohromujúco jednoduchý. Keď sa vráti z lovu lastúrnikov v hnedožltých kraťasoch, keď maľuje izbu, keď varí, keď umýva riad, keď zoberie malé dieťa na ruky, alebo ho vozí v kočíku, nezdá sa byť veľkým dôveryhodným mystikom.

Má rád život v mlčaní, monotónny, naplnený prácov, v ústraní ... prostredie Nazareta. Takúto existenciu považuje za ideálne miesto pre posvätenie sa.

Z Božej vôle, počas pätnástich rokov, bol skrytým robotníkom, anonymným kresťanom, s neznámymi charizmami, Boží syn utopený v dave. Aj v kostole kam chodieval na liturgiu, alebo na rôzne stretnutia, nič neprezrádzalo jeho charizmy a svoj osobitný život.

 

Človek kontaktov.

V detstve, Lello mal veľa priateľov. Talianský občan, syn regiónu Kampánia, zostavá vzťahovým človekom. Prijíma všetkých v radosti, uistujucim, zvučným, silným, srdečným hlasom.

Existuje aj rub medajly. Príliš srdečný brat je bez prestania napádaný hovormi na mobil. Keď pracoval v obuvníctve, stavalo sa, že neobedoval, lebo príliš zamestnaný mobilom.

 

Portrét.

Lello je nízkej postavy. Vyzerá, ako bežný človek, ktorý ešte nemá päťdesiat rokov. Jeho tvár ukazuje ťažkosť bytosti, ktorá nespí dostatočne.

Všetko v ňom odzrkadľuje človeka z ľudu: intonácia hlasu, rozprávanie, gestikulácia. Lello je vo všetkom jednoduchý. Nikdy však nieje vulgárny. Vyká kňazom, reč plynie ľahko ... Jeho spôsoby sú Neapolčana jednoduchého pôvodu. Človek, ktorý pozná jeho život nasledovníka Márie, si všimne výnimočnú dobrotu, skrytú nehu na jeho zbrázdenej tvári, a zakaždým, krásu očí, ktoré sú zvyknuté vidieť Matku plnú lásky.

V medziľudských vzťahoch sa zdá byť zosobnením jednoduchosti a srdečnosti. Nieje však naivný a vie odhaliť podvodníkov. Niekedy aj Nebo ho vystríha pred osobami s pokrivenými úmyslami. Teda, úplne neapolský typ, ktorý sa rád smeje, vie sa o seba postarať a, ak treba, obísť príliš prísne pravidlá.

 

Mária.

Spaľujúca láska k Márii stvárňuje celú Lellovu bytosť.  Jeho živá skúsenosť, konkrétna, vnímavá materskej dobroty Panny, načerpaná zo zjavení, v nebeských rozhovoroch, sa komunikuje rozšíreným spôsobom tým čo s ním komunikujú. Hádam je to najkrajší dar. Mária je mama, ktorá náprava s úctou, láskou, ohľaduplne. Radí v materiálnych situáciách, pripravuje budúcnosť, vychováva, utešuje, hladí, upokojuje v čase strachu, napomína, povzbudzuje...

Lellovi, podobe ako vizionárom v Medjugorji, Mária sa predstavuje novým spôsobom, odlišným od Lúrd a od Fatimy.

Jej láska, silná, srdečná, nikdy neobviňujúca, rešpektujúca slobôd je veľmi moderna a schopná dotknúť sa osôb dneška. V našich skupinách sa nachádza veľa "odretých" osobností, neuzdravených zo zranení z detstva a z nedostatočných rodinných vzťahov.

Keď sa takto Mária stane pannou dievčatkom, ktoré sa rozpúšťa nehou, chápeme jej zásah vo svete prostredníctvom hnutia. Aby sa otvorili Bohu, mnohí súčasní ľudia potrebujú túto mamu, ktorá nieje vôbec racionálna, ale iba srdce, ktorá slobodne vyjadruje svoj materský cit.

 

CIVILIZÁCIA LÁSKY.

Vyjadrenie "Civilizácia Lásky" bolo prvýkrát použité pápežom Pavlom VI. 17. mája 1970, v deň Turíc. Pre zvyšok jeho pontifikátu, ako aj u Jána Pavla II. zostalo motivačným slovom. Vyjadrenie znamená, že "úlohou lásky je byť vitálnym princípom dušou kultúry a civilizácie" ( kardinál Sodano ).

Cirkev pracuje na rozvoji tohto nového poriadku. Túži taktiež po kultúre života namiesto kultúry smrti.

A my dúfame, v toto Ježišovo kráľovstvo, toto Mariino kráľovstvo, ktoré bude takmer opak perspektívy čo nám ponuka dnešný svet.

Ideál "Máriinych Pútnikov" , ktorý môžme zakúsiť v postave Lella, sa vsadzuje, ako malý kamienok do veľkej mozaiky budúcej a vytúženej "Civilizácie Lásky".

 

Prvenstvo srdca.

"Vybrala som si Teba, lebo nevieš čítať, ani písať..."

Lello nieje intelektuál. Nachádza sa vo veľkej tradícii "vzdelanej ignorancie" často uctievaná v serafínskej škole medzi osobnosťami, ako sv. František, sv. Jozef Kupertínsky. Nevyhľadávajú ho, lebo vie-konať ( savoir-faire ), ale preto lebo dáva veľa lásky.

Ľudia zo všetkých spoločenských skupín ho nasledujú, napriek tomu, celkový pohľad nás vedie k tomu čo sa hovorilo o prvých kresťanoch v Korinte: " Len sa pozrite na Vás, bratia. Kto sú tí, ktorých Boh povolal? Sú vari medzi vami, z ľudského hľadiska, mnohí múdri, alebo mnohí mocní, alebo mnohé dôležité osobnosti? - Nie!" ( 1 Korinťanom 1, 26 ).

Musíme brať vážne politiku, ľudské vedy, techniku, aby sme mohli čeliť výzvam dnešnej doby. Napokon však, najväčším problémom je nedostatok lásky k Bohu a k blížnym. Dajme Boha na prvé miesto medzi modlitbu a život podľa Evanjelia; takto vyriešime mnohé problémy spoločnosti a rodiny. Toto je zmysel existencie Máriinich Pútnikov.

 

Poslanie.

Členovia nemusia byť nadšenými a fanatickými bežcami za zjaveniami, ktorí žijú v poklonkárskom prostredí uzavretej sekty. Sú to skôr bratia a sestry zhromaždení pri modlitbe vo večeradlo za zavretými dverami, ktorá ich pripravuje na účasť života územných farností. Medzi vodcami hnutia s radosťou  pozorujeme, ako niektorí z nich si na seba zobrali zodpovednosť v katechéze a v hnutiach Cirkvi. Lello, po mnohých skúsenostiach v Taliansku a v Indii, hľadá ešte nový osobitý spôsob evanjelizácie.

 

Večná spása duší.

Matka Tereza z Kalkuty viackrát upresnila, že cieľom je rehole nieje materiálne povznesenie tiel, ale večná spása duší: "Posledný cieľ Misionárok Lásky je ukojiť smäd Ježiša Krista na Kríži po láske a po dušiach ... Osobitým cieľom je priniesť Krista do domov a do ulíc chudobných štvrtí ..."

Posledným poslaním Máriinich Pútnikov je modliť sa a obetovať sa, aby sme priviedli ľudí a rodiny dneška do Nebeskej Vlasti.

2.aprila 1986, Matka Božia ukázala Lellovi Peklo, Očistec a Nebo. Táto skúsenosť "Posledných vecí" mu nebola daná náhodou.

 

Nadácie lásky.

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia Lello úspešne založil dve charitatívne zariadenia: Máriina Škola v Grumo Nevano a v Mariotto pri Bari. Počas desiatich rokov, taktiež, adoptoval, k sebe domov, jedného drogovo závislého brata.

 

Odretí rôzneho druhu budú svatcami modernej doby.

Žijeme v čase milosrdenstva, v škole sv. Faustíny a sv. Terezky Ježiškovej. Zvlášť pre tú poslednú svätosť nespočíva v dokonalosti cností, ale v láskyplnom prijatí našej biedy. A tak, môžme dúfať , že medzi svätými prehlásenými v modernej dobe budú aj "odrení".

Boží plán sa postupne ukazuje: dať nádej , útechu mnohym obetiam dnešného sveta rozbitého na kúsky.

"Keď zazrel dav, Ježiš mal súcit s tými ľudmi, lebo boli unavení a znechutení, ako ovce bez pastiera" ( Matúš 9, 36 ).

 

Metóda nie príliš časovo dôsledná.

"Páter Pio", "Páter Gino ", " Páter Gabriele", "Natuzza Evolo" prijímali bratov a sestry na jednu minútu, a hneď im dávali odpoveď.

Toto určite nepatrí medzi milosti dané Lellovi. Napríklad, prijíme niekoho k sebe domov na tri dni, rozmaznáva ho, pripadne mu dá svoju vlastnú izbu, dá mu najesť, hodiny a hodiny ho počúva. Keď      "brat" urobil túto skúsenosť, chápe lásku Ježiša a Márie k nemu. A tak je pripravený na obrátenie, poprípade na prijatie sviatostí.

Dar rady, Lello ho pravdepodobne dostal, ale v obmedzenej miere. Takže nemá dar čítať v duši hneď a opakovane.

 

                                                        CIRKEV.

 

Farský rozmer, kňazi, biskupi.

Sv. Terézia Avilská, keď zomierala zvolala: " Som dcéra Cirkvi!". Zdalo sa, akoby pred súdom čo prichádza po smrti hovorila slávnostne: " nepopieram sa o všetky moje mystické dary, ale o skutočnosť, že som vždy zostala v spoločenstve Svätej Rímskej Katolíckej Cirkvi."

Cirkev nemá rada ostreľovačov, ktorí žijú, ako voľné elektróny na okraji cirkevného spoločenstva. Díva sa nato so zamračenou tvárou; zvlášť keď sa jedná o mystikov.

V Neapola som si všimol, že mnohí členovia Lellovej rodiny sú konvertiti zapojení do života farností a do Neokatechumenálnej Cesty.

So záujmom pozorujem, že Lello bol veľmi viazaný na svoje farnosti. Už tridsať rokov ho duchovne vedie kňaz MDR, ktorý bol jeho farárom. V minulosti tento kňaz mu dal dom, v ktorom prebývala jedna "Máriina Škola"

Mariino učenie nieje zamerané na jej osobu, ale vedie k Ježišovi, k Eucharistii, k Mystickému Telu, k Cirkvi. Môžme o tom nájsť dva príklady v knižočke "Bacio di Maria" ( 1. vydanie, str. 4 a 16, 2. vydanie str. 4 a 19 ):

"Kňaz MDR, vtedy farár farnosti San Vito - vždy v Grumo Nevano - s veľkou radosťou nám dal k dispozícii svoj kostol na modlitbové stretnutia; on sám sa ujal našej skupiny, ktorá sa rozrastala stále viac."

V posolstve z 17. februára 1987, sama Panna Mária žiada vzťah s Eucharistiu a s miestnym spoločenstvom:

 "Odovzdaj toto posolstvo najprv kňazovi MDR, lebo on to musí vedieť, ako prvý, aby ste sa vy, cez moje posolstvá, mohli priblížiť k Cirkvi... ... .... Oznamujem Ti, že Svätý Ruženec sa musíte modliť nie v tejto miestnosti, kde som sa Ti zjavila, ale v Pánovom chráme ( kostole - poznámka prekladateľa ), kde je môj Syn prítomný živý a pravý v Najsvätejšej Sviatosti. Keďže som Vás viedla na správnu cestu, takto chce Môj Syn, nech sa modlíte v Kostole, aby sa zlo mohlo od Vás oddialiť."

Lello je veľmi viazaný na kňazstvo prostredníctvom mnohých priateľov kňazov, a taktiež vďaka jeho osobitnému povolaniu: trpieť za kňazov.

Lello je menej vnímavý na rozmer biskupstva. Považuje sa za človeka nízkeho pôvodu, bežný lajk. Biskup mu pripadá byť človek príliš vysoko, ďaleko od neho. Možno my kňazi budeme mať možnosť ho v tejto oblasti vychovávať, ako aj v iných oblastiach. Inde som sa snažil ukázať, že by bolo užitočné viac oceniť úlohu farára pri rozlišovaní pravosti nadprirodzených zjavení ( pozri knihu La Chiesa e i suoi profeti, edizioni Segno, 2016 - poznámka prekladateľa ).

 

Následujucí Duchovní Otcovia, kňaz Vincenzo Cuomo, kňaz MDR.

Na začiatku, Panna Mária povedala Lellovi: "Syn môj, dám Ti duchovného vodcu, ktorý sa volá kňaz Cuomo ... Odnes mu toto posolstvo." Náš priateľ nepoznal tohto Pánovho služobníka. Bol to svätý muž, exorcista v meste Neapol, teda v Capodichino, člen Mariánskeho Kňazského Hnutia. Dostal slávnu značku "26", viackrát radil Lellovi, zomrel v roku 2005.

Súčasný duchovný otec je kňaz MDR, ktorý sa narodil "7 mája", ako Lello. Tento kňaz vedie Máriinho učeníka už takmer tridsať rokov. "Je to duchovný otec, nie priateľ", povedal mi Lello ohľadom vodcu, ktorý viackrát skúšal svojho syna tým, že mu dával preňho ťažké príkazy.

 

Svet.

Cirkev je sviatosť Ježiša Krista pre súčasný svet. Praví kresťania sa usilujú byť soľou a svetlom pre všetkých ľudí. Lello zastáva nepohodlné miesto na hranici medzi Nebom a Zemou. Vždy ma prekvapuje jeho prítomnosť v dnešnej kultúre a jeho neapolská citlivosť. Jeho spôsob reči, obliekania, používania Masmédia, spôsob nadväzovania kontaktu s mladými, s chlapcami a s dievčatami, je skutočne moderný. Nieje to svätec z vitráže, ale človek dneška dobre vtelený do tejto doby.

 

Eschatologický rozmer.

Mária často zdôrazňuje dôležitosť času milosti, v ktorom žijeme; a dodáva, že si dostatočne neuvedomujeme túto skutočnosť.

Takmer všetci proroci za poslednú polovicu storočia spomínajú "veľké udalosti", ktoré nastanú. Je blízko nové vyrašenie Ježišovho Kráľovstva. Túto skutočnosť volajú taktiež "Máriin triumf".

V rozhovoroch Lello spomína veľmi málo prevraty v súvislosti s koncom časov. Všeobecne nemá rad poznámky o škaredosti satana, o katastrofách, o hrôze Kríža. Jeho reč je zameraná na úplne iné témy: obrátenie, ktoré dáva naplnenie, šťastie plynúce z modlitby srdca, krása života v skromnosti, nevyhnutnosť pôstu, zmierenie, radosť z priateľstva, čaro bratských stretnutí, pocit pokoja z odovzdanosti do Prozreteľnosti, jednota manželstva, vychutnávanie rodinného citu, pokojné prijatie chorôb a smrti ...

Lello vidí Máriu, ako mamu plnú nehy, prameň útechy, útecha pre ťažké časy, v ktorých žijeme.

Lello nieje apoštolom noci a duchovnej bezútešnosti, ako sv. Pavol z Kríža. Je si istý prítomnosťou, vernosťou Márie, ktorá, ako sa zdá, zostane ešte dlho medzi svojimi deťmi.

 

Nové umenie žiť.

Spoločenstvá, rôzne prorocké hnutia Cirkvi, hľadajú nový spôsob, ako žiť večné Evanjelium v dnešnom svete, poznačené kultúrnou krízou bez precedentu, večné Evanjelium. Nemôžme povedať, žeby Lello dostal systematické učenie o spôsobe, ako žiť. Napriek tomu nachádzame v posolstvách a v Lellovej ceste, tak ako aj v učení Medjugorja, rôzne prvky, ako pochopiť nové umenie žiť.

Každá osoba, každá rodina by mala mať svoju osobitnú chartu.

Nájdeme vyrovnanosť a šťastie po preskumaní rebríčka hodnôt:

 • dať Boha a modlitbu na prvé miesto.
 • odovzdať sa a uskutočniť Boží plán pre nás, zrieknuť sa osobných ambícií.
 • žiť triezvo a postiť sa v každej oblasti: myšlienky, slová, obrazy, používanie Masmédií, zábava, rôzne drogy
 • Milovať chudobu, prijať iných, podeliť sa. 

 

                                                   ZÁVERY.

 

PRAVOSŤ.

 

                                                                             TEST č. 1

 

Normy pre postup pri Rizlišovaní 1978/2011 = NPD

Prišli sme k rozhodujúcemu bodu našej úvahy. Čitateľ má právo povedať: "Je to krásne zhrnutie; ale ak Lello je nepravým mystikom; ak tieto zjavenia niesú dôveryhodné; táto krásna budova sa zrúti."

Prijímame túto odôvodnenú otázku a snažíme sa uspokojiť hľadača pravdy tým, že porovnáme Lellov príbeh s dvoma hodnotnými textami.

25 februára 1978, kardinál Seper, Prefekt Kongregácie pre náuku viery ( bývalý San Ufficio ) zverejnil dokument zvaný "Normy pre postupovanie pri rozlišovaní údajných zjavení a posolstiev", prehlásenie určené iba biskupom. V roku 2011, kardinál William Levada, Prefekt tej istej Kongregácie, keďže konštatoval, že sa notifikácia stala "verejne dostupným dokumentom" odovzdal ju vydavateľstvu "Libreria Editrice Vaticana" (LEV).

Teraz preskúmame Lellovo poslanie vo svetle tohto dokumentu ( skratka = NPD ).

 

POZITÍVNE KRITÉRIA.

Existencia javu?

 • Odpoveď: Po tridsiatich rokoch môžme povedať, že jav nieje vymyslený. Je veľmi dobre známy. Môžme sa spýtať priamo subjektu a aj asi stovky blízkych svedkov. Urobil som dôsledný výskum, ktorý trval vyše roka.

 

Osobné kvality subjektu?

 • Od: Nemôžme pochybovať o jeho úprimnosti. Jeho poslušnosť voči duchovnému otcovi je reálna. Vo všeobecnosti môže ešte rásť v poslušnosti voči Cirkvi.

 

Pravá teologická a duchovná doktrína bez omylov?

 • Od: Lellovo učenie je klasické, ortodoxné, plne v súlade s učením a s praxou Katolíckej Cirkvi: jeho neapolská zbožnosť nejaví najmenšie nedostatky. Ťažko sa nám však chápe dôvod prečo je tu tak veľa zásahov z Neba, keď posolstvo nejaví veľkú originalitu. Ako sme už videli, jedná sa skôr o povzbudenia; nie o nové zjavenia.

 

NEGATÍVNE KRITÉRIÁ.

Jasný omyl ohľadom javu?

 • Od: Svedkovia, dokumenty ( aj filmové ) sú početné, hodnoverné.

 

Dodatky?

 • Od: Posolstvá zapisuje Enzo hneď po ich prijatí. Žiadal som možnosť byť prítomný, keď je to možné. Lello nemôže obohatiť svoje slová mnohým čítaním na vzdelávanie sa!

 

Vyhľadávanie zisku?

 • Od: Pozorne som pozoroval situáciu z tohto hľadiska. Preniaze sa v tomto míňajú, nezarábajú sa však cez tento jav!

 

Vážne nemorálne udalosti počas, alebo pri príležitosti javu? ...

 • Od: Ja som tu prítomný iba rok. V tejto oblasti sa dá naďalej skúmať vyhľadávaním svedkov, ktorí boli prítomní od začiatku javu.

 

Psychické choroby?

 • Od: Lello mal zaostalosť v prvých rokoch života.  Dnes mi pripadá byť nadmieru vyrovnaný. Pokoj, radosť, ho charakterizujú aj v najväčších ťažkostiach.

 

 

                                                                         TEST č. 2

Môžme podrobiť Lella aj podrobnejšej skúške podľa kritérií z knihy od Poulaina, staršie dielo, avšak dôležité pre skúmanie mystickej fenomenológie. V zátvorkách uvádzam čísla strán francúzskeho vydania > ( 367 ) = str. 367.

                                               Auguste POULAIN S.J. Des graces d´oraison

                                                              Editrice Beauchesne, Paris 1908

                                                 Kapitola XXII: Zjavenia a videnia, ako súdiť?

 

Informácie o osobe (367).

 • Od: podľa osôb, ktoré poznali subjekt v rôznych obdobiach jeho života, zdá sa byť zdravou osobou, úprimná, bez nadmernej predstavivosti, s dobrou dávkou súdnosti ... bez veľkých nedostatkov navfyzickej a morálnej úrovni.

 

Prirodzené danosti (367).

 • Od: Lello má dobrý vzťah s materiálnym svetom. Jeho vzťah k druhým je jednoduchý, výborný.

 

Vzdelanie (367).

 • Od: Nemá žiadne knižné vzdelanie, ale má veľkú skúsenosť vecí a osôb. Pozná veľa skutočnosti pristrednictvom Masmédií, o ktoré má pomerne veľký záujem.

 

Cnosti (367).

 • Od: Vlastní takmer všetky cnosti na určitej úrovni, takmer bez trhlín. Uplatňuje slávne "posudzovanie" duchovných ( pozri 1 Kor 2, 15 - pozn. Prekl. ).

 

Pravé a trvalé cnosti (372).

 • Od: O Lellovi máme informácie po dobu tridsiatich rokov. Je veľmi vytrvalý, pravidelný, trpezlivý, ako to dokazuje pätnásť rokov skrytého života v regióne Marky.

 

Poslušnosť (372).

 • Od: Lello nepraktizuje a nesmie praktizovať mníšskú poslušnosť. Lello je jednoduchý človek v živote, mierumilovný, poddajný. Aby uskutočnil svoje poslanie, niekedy sa musí zrieknuť iniciatív, ktoré v celku nespadajú pod jarmo poslušnosti.

 

Pokora (373).

 • Od: Je reálna, autentická, jednoduchá. Ako si rozumie s chorými, s chudobnými, s deťmi! Nečervená sa pri natáčaní jeho extázy telekamerou; človeka mojej generácie to čiastočne zaráža.

 

Znášanie krížov a protivenstiev (375).

 • Od: Jeho reakcia je stále "Všetko pre Teba, Ježiš!" Hovorí málo o svojích vykupitelských chorobách, prijíma s odzbrojujúcim pokojom protivenstvá. Minimizuje a mlčí o početných utrpeniach.

 

Schopnosť čakať (376).

 • Od: Túto trpezlivosť dokázal za tridsať rokov. Má dojem, že ja sa príliš ponáhľam. Nechce predbiehať čas Boha, ktorý podľa neho nie (v origináli veta je nedokončená - pozn. Prekl.)

 

Otvorenosť svedomia (377).

 • Od: Moja práca je veľmi uľahčená tým, že bez problémov odpovedá na všetky otázky, ktoré sa môžu zdať byť indiskrétne. Nemôžem rozprávať o jeho vzťahu s duchovným otcom, ktorý býva neďaleko Neapola.

 

Počet zjavení (383).

 • Od: Súkromné zjavenia sú veľmi početné. V Indii boli každodenné počas spoločnej večernej modlitbe. Teraz, Mária sa zjavuje každý deň, každé dva dni? - Neviem. Myslím si, že veľmi často, večer, Matka sa modlí so svojim synom bez dlhej reči. Napriek tomu, táto hojnosť nám možno trochu naháňa strach.

Aj otec Augusto Poulain píše:

"Ak zjavenia a vízie sú veľmi početné, táto okolnosť, braná izolovane, nieje znakom proti. Opačný názor nemožno podporiť žiadnym solídnym argumentovaním. Poviem viac, znamenalo by to odsúdiť zástup svätých, ktorí mali zjavenia v zázračnej hojnosti. Príklady: Brigita, Gertrúda, Františka Rímska, Margita Mária, Agnesa de Langeac, Marína d´Escobar, Ignác atď. Mnohí z nich nám zanechali hrubé zväzky, v ktorých nie všetko je zapísané. Protivníci týchto zjavení nikdy nemali na mysli vytýkať im túto štedrosť, a apologéti nepredpokladali, že by z toho vzišla námietka."

 

Diabolská imitácia (385).

 • Od: Lello nieje histerik, nieje simulátor, nevymyslí si príbeh, ktorý si možno overiť cez mnohých dôveryhodných svedkov.

Po štrnástich mesiacoch pozorného sledovania musím priznať, že jediné vysvetlenie falošných zjavení by bol zásah démonov, ktorí môžu napodobniť takmer všetky javy mystiky zakúšanej zmyslami. Mám vždy na mysli túto možnosť; o to skôr, že v minulosti som bol oklamaný v záležitosti mystiky, ktorá bola prekrútená diablom.

Som rád, že ma to niekedy znepokojuje; znamená to, že niesom úplne odcudzený a, že napriek entuziazmu, viem udržať správny odstup.

Musím taktiež povedať, že po stretnutí s Lellom z mäsa a z kostí, diabolská hypotéza je neudržateľná.

 

Znepokojenie počas zjavení. (388).

 • Od: Dielo dobrého ducha daruje pokoj, radosť, bezpečnosť, odvahu; to, čo bez pochýb zakúša náš priateľ počas návštev Neba.

Musíme ešte dodať dôležitú poznámku. Počas verejných zjavení, poriadok, ticho, pokoj sú značné. Osoby, ktoré prešli veľa kilometrov, aby zažili tento čas milosti, nesnažia sa vidieť Máriinho učeníka počas minút zjavenia. Takmer nik sa nepokúša byť v prvej rade. Žiaden fanatizmus, žiadna excitácia, žiadna nekontrolovaná reakcia v sále; v tej chvíli vládne klíma modlitby, ticha, jednoduchosti, pokoja.

 

Túžba viest klérus, alebo svetské autority (391).

 • Od: Povzbudenia prijaté Lellom niesú určené na reformu kňazov, biskupov, alebo sociálnych lídrov. Mária túži, predovšetkým, po obrátení jednotlivých osôb, nie po zmene spoločnosti.

Niekedy, ale zriedkavo, Lello dostane poslanie napomenúť nejakého kňaza, nejakú rehoľnú komunitu. Robí to srdečne, s pokorou, diskrétne. Jeho povaha ho nevedie napomínaniu.

Vo všeobecnosti Lello je málo vodcovský ku kňazom a k veriacim. Zdá sa, že váha, chce rešpektovať inšpiráciu účastníka dialógu ...

 

Súhrn overených podmienok (392).

 • Od: Zákon konvergencie príznakov je dôležitý. V tomto prípade boli overené mnohou prácou a mnohým časom. Pravdepodobnosť autentickosti je veľmi vysoká. Zodpovedali sme pozitívne takmer na všetky kritériá Poulaina.

 

Potvrdenie cez znamenia, alebo zázraky (367 a 396).

 • Od: Znamenia a zázraky boli početné počas tých tridsiatich rokov.

 

Osobný posudok.

Nemám žiaden mandát, žiadnu autoritu, aby som povedal, že Lello je autentický prorok. Uprednostňujem dať tuná kritériá na posudzovanie a nechať na láskavého čitateľa zodpovednosť rozlišovania. Napokon, osobne som hlboko presvedčený o autentickosti milostí daných tomuto Božiemu služobníkovi. Avšak v tomto výskume som si dával pozor, aby priateľstvo nezaslepilo moje oči. V tomto malom kritickom dokumente chcem sa taktiež podeliť s otázkami, ktoré sa zrodili v mojej malej hlave.

Ocenenia prítomné v tomto texte sú jedného kňaza, ktorý sa modlí; ktorý dôsledne pozoroval udalosti, s "vážnosťou odborníka".

Zostáva jednoduchý NÁZOR, teda človeka hriešnika, ktorý nieje bez pýchy a bez vášní. Nezabúda, že diabol môže imitovať takmer všetko. Po prečítaní si svojho životopisu, tento kňaz, autor týchto riadkov, konštatuje, že v minulosti, urobil viacero chýb posudzovania.

Keďže je bez mandátu, autor sa uspokojí predstaviť tieto úvahy, ako jednoduché kusy dossieru čestne realizovaného.

 

Tridsať rokov overovania v spoločenstve.

V rozlišovaní nadprirodzených záležitostí rozmer času je dôležitý. Tento príbeh trvá tretinu storočia.   Pre toto obdobie máme priaznivý názor početných hodnotných osôb:

 • Osoby s uznané, ako hodnotné, ako sú sv. Tereza z Kalkaty, sestra Elvíra, Natuzza Evolo.
 • Seriózni kňazi, aj jeden profesor spirituality na Angelicum.
 • Verní priatelia, zapojení do hľadania Boha a do apoštolátu.
 • Svedkovia zo začiatkov udalostí, ktorí sú presvedčení o hodnote milosti.
 • Príjemcovia telesných uzdravení, alebo obrátení.

 

Ovocie.

Dnes Cirkev je veľmi vnímavá na OVOCIE:

"Dobrý strom neprináša zlé ovocie a zlý strom neprináša dobré ovocie" ( Lukáš 6, 44 )

Ovocie nieje spektakulárne, ale hlboké. Sú to Modlitbové Skupiny rozosiate po Poloostrove. Mnohí členovia hnutia sa obrátili, a aj boli uzdravení Lellom.

 

                                    AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ LELLOVU OSOBU A CHARIZMU?

 

Víťazstvo nieje zaručené.

V minulosti som mal utkvelý predsudok, že "privilegované duše" sa určite stavali svätými, že diela, ktoré sa naučili z Neba museli byť úspešné. Čítanie kníh a navštevovanie Božích priateľov progresívne zničili toto "a priori".

Lello ešte nieje svätý a môže sa stať "skazeným mystikom". Modlitbové skupiny sú schopné zomrieť, alebo degenerovať. Milosť tu je, musíme ju však správne prijať. Boh žiada správnu spoluprácu, "synergiu".

Nesmieme šetriť zodpovednosťou!

Diabol je mocný. Musíme sa veľa modliť, aby sme zabránili deformáciám a prijali prorokov, ako Boží dar; a rešpektovať etapy podľa Božej Vôle.

 

Lello nieje jasnovidec, či veštec.

Sv. Ján z Kríža odporúča nevypytovať sa Boha ( Výstup na Horu Karmel, II, kapitoly 16 a 18).

Náš hľadač Boha má túto intuíciu. Nepýta sa, aby vedel. Nežiada. Napríklad, nežiada uzdravenie svojej sestry.

Za ten rok, čo poznám Lella, snažil som sa nevypytovať sa Márie prostredníctvom svojho posla.

 

Nebyť naliehavým, mrzutým. Nerobiť "mobbing".

Vo farnosti, päť žien, dobre zorganizovaných, môže zničiť kňaza. To platí aj pre Máriinho učeníka.

Neustále telefonáty pochádzajú z pozemskej túžby, zbrklej, nepochádzajú od Boha.

Žiadať modlitby nieje hriech, ale určitá naliehavosť cez telefón je nemiestna.

Milovať Lella znamená "chcieť Jeho dobro podľa Boha", nechať mu dostatočný čas na modlitbu a na pokánie.

Pán bude prísny voči tým, ktorí nešetria jeho dôverníkov.

 

Vstúpiť do dynamiky pravého obrátenia.

Ak berieme do úvahy globálne učenie Márie, vidíme, že jej jediným cieľom je obrátenie: "Postaviť Boha na prvé miesto" dnes v konkrétnom živote, vytrvať na náročných cestách Evanjelia.

Takto, Svätá Panna pripravuje "svoje vojsko" za účelom vybojovať budúcnosť.

Sme pozvaní čítať, meditovať posolstvá, a uskutočňovať ich. Vstupné do modlitbových skupín, ak sme k tomu povolaní. Na začiatku, prísť dvakrát, alebo trikrát zo zvedavosti môže pomôcť; potom však, nájdite si radšej iné hnutie.

  

                                                        BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

Nadprirodzené javy nám niesú dané, aby sme šetrili Vierou a Krížom.

Boh chcel pre nás režim temnej viery. Musíme čeliť monotónnemu životu, slúžiť vo dne v noci Učiteľovi, ktorý nám nehovorí, že či je spokojný s našou službou. Musíme niesť deň za dňom kríž, ktorého zmysel nechápeme. Ani nevieme, že či naše utrpenie je krížom, alebo iba náhodným utrpením. 

Napokon máme dosť tejto nepohodlnej situácie. Hľadáme skratku, aby sme sa vyhli hroznej náročnosti Evanjelia. A tak máme pokušenie obrátiť sa na mystikov, ktorí, podľa nás, vedia všetko.

Samozrejme, že sa môžme obrátiť na Božích služobníkov, ktorí majú dar útechy. Avšak, pozor na pokušenie mágie!

 

Dávať pozor na krehkosť chariziem.

V minulosti veľké viditeľné charizmy zvyčajne pochádzali zo svätosti osoby.

Zdá sa, že už päťdesiat rokov Duch Svätý udeľuje viditeľné milosti nedokonalým jednotlivcom, ešte začiatočníkom, ktorí sú ďaleko od dokonalého zjednotenia s Bohom. Dôsledkom toho je tu veľká krehkosť a nestálosť chariziem. Táto situácia z našej strany vyžaduje veľkú ostražitosť pri používaní milosti a Božích nástrojov.

 

Odstrániť pýchu, samoľúbosť, kult osobnosti.

Naša zranená prirodzenosť nás vedie k tomu, aby sme boli hrdí nato, že poznáme privilegované bytosti, a rozprávať o nich v salónoch.

Spontánne lichotíme takýmto osobám, živíte voči ním pravý kult, robíme z nich VIP, a to je nebezpečné pre ich dušu. Všetky tieto neotesané, telesné, hrubé náklonnosti potrebujú prísne očisťovanie.

 

Odstrániť zvedavosť, egoizmus, ducha vlastníctva.

Hymnus sv. Pavla na lásku : " Láska nieje nehanebná, nieje sebecká." ( 1 Kor 13, 5)

Pravá láska je zadarmo, je obetavá, ochotná trpieť, zaplatiť cenu.

Zatiaľ čo žiadostivosť sa usiluje zobrať si druhého. Zvedavosť je túžbou privlastniť si cudzie vlastníctvo.

Ako je ťažko milovať v pravde Božích služobníkov!

 

Zostať naplno členmi Katolíckej Cirkvi.

Nasledovať osobu, ktorá je pre nás očividným zdrojom duchovného rastu je legitímne.

Napriek tomu si musíme dávať pozor, aby sme sa nestali sektou.

Mnohí bežci za zjaveniami nenavštevujú farnosť v mieste ich bydliska, neberú si na seba žiadnu úlohu v misii Cirkvi, dokonca zabúdajú čítať Sväté Písmo. Toto všetko nieje v súlade s posolstvami danými Mariinim Pútnikom.

 

Vyhýbať sa rečiam, ohováraniu.

Prehnané reči napomáhajú deformácie a vmiešavanie sa Satana.

Nesmieme stekať proti osobám, ktoré nezdieľajú naše nadšenie pre určitého Božieho priateľa.

Dovoľme každému kráčať po jeho ceste. V Cirkvi rôznosť je potrebná.

 

Byť vytrvalí.

Časťou témou posolstiev je vytrvalosť. Diletantizmus nieje vhodný pre duchovný život.

 

Toto všetko nebráni intenzívnej radosti z toho, že poznávame lepšie Máriu, jej nehu, jej stálu pozornosť pre život každého z nás. Nesmierny hymnus vďaky vzdávanie vďaky plynie z našich úst za to, že Nebo nám poslalo túto milosť!

 

kňaz M.F.

 

[Z talianského originálu preložil D.R.; obrázok: www.preghiereagesuemaria.it/immaginisacre.htm, Mária, milovaná dcéra Otca]