Entries with tag duch svätý .

Mt 5, 8

Premieňajúce zjednotenie.
Read More About Mt 5, 8 »

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som utešovala vaše srdcia plné utrpenia.


Vedzte deti moje,že keď ste zjednotení v modlitbe, ste, ako prekrásne kvety.
Nezvednite, deti moje, je čas prebudiť sa; ako jar!
Zima pominula, polia rozkvitli, a vy vidíte, že príroda sa mení.
Preto vás povzbudzujem, deti moje, aby ste vstúpili do Božích plánov, pre vás neznámych a ťažkých na pochopenie!
Read More About Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som utešovala vaše srdcia plné utrpenia. »

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025

Pápež vyzdvihol silu modlitby za jubilejný rok týmito slovami: „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o zintenzívnenie modlitby, aby sme sa pripravili na dobré prežitie tejto udalosti milosti a zakúsili silu Božej nádeje. Preto dnes začíname Rok modlitby, rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej potreby modlitby v osobnom živote, v živote Cirkvi a vo svete.“
Read More About Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 »

Vedzte, že môj syn bol prenasledovaný...

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.   Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi. 06 apríl 2019   Drahé deti požehnané z Neba, pozývam Vás žiť viac Slovo môjho Syna Ježiša.   Detičky moje, je veľa tých, ktorí ešte neurobili poriadok vo svojom živote. Hovorím Vám deti moje: už dlhý čas klopem na Vaše srdcia, aby ste...
Read More About Vedzte, že môj syn bol prenasledovaný... »

Komentár kňaza k apríľovému posolstvu.

Komentár k Posolstvu pre ľudstvo danému Lellovi. 06 apríl 2019.   Toto posolstvo sa zdá byť dôležité, nakoľko sa jedná o úplný súhrn povolania Máriinych Pútnikov – dei Pellegrini di Maria. P ožehnané z Neba, Vám vyvoleným… Čas plynie. Mária prišla veľa krát. Mohli by sme si nato zvyknúť, a Lello by sa nám mohol zdať byť jednoduchým spoločníkom, ktorého...
Read More About Komentár kňaza k apríľovému posolstvu. »

Boh ma nenechal samú, ale som mala Jozefa...

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.   Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 02 marca 2019.   Drahé deti moje, ako vaša Matka prichádzam medzi vás, aby som Vám priniesla dobrú novinu.   Detičky moje, už dlho Vám dávam moje posolstvá, aby ste ich mohli pochopiť a uskutočňovať.    ...
Read More About Boh ma nenechal samú, ale som mala Jozefa... »
Showing 6 results.
Items per Page 50
of 1