Dianie vo farnosti

« Back

Dedinský tábor 2022

Vo farnosti Novoť to v dňoch 19.07. - 23.07.2022 poriadne žilo. Spolu sme ako 60 animátorov-dobrovoľníkov pripravili denný tábor pre 100 detí z našej farnosti.

 
Vrátili sme sa v čase do doby starozákonného kráľa Dávida a prežili akčný týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov. Spolu sme sa cez scénky a program zoznámili so životom Dávida, pomáhali sme plniť úlohy, hrali sme sa, spievali, tancovali, boli sme na výlete v Zákamennom a každý večer sme zakončili svätou omšou sprevádzanou detskými piesňami. Počasie nám prialo, animátori boli zo dňa na deň lepší, rodičia nás tešili pochvalami, deti chodili do tábora s úsmevom na tvári a my sme videli, že naša celoročná príprava a práca má zmysel.
 
 
Za realizáciu tábora by sme sa ako vedúci chceli poďakovať pánovi farárovi, pánovi kaplánovi, animátorom, obci Novoť, Agropenziónu, firme KVN a ostatným sponzorom a milým ľuďom, ktorí prispeli finančne alebo modlitbami. Pán Boh zaplať.
 
Animátori dedinského tábora
 
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

kostolu sv. Jána Krstiteľa
(odstup medzi hlasovaním je 24 hod)
 
Spomedzi nás do večnosti odišiel 
Serafín Bulvas (63)
č. 446
Pohreb so sv. omšou bude v utorok 28.3.2023 o 14:00
 
nech odpočíva v pokoji...
 
 
 

 

 

FARNIK 14

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.