Dianie vo farnosti

« Back

Diecézna animátorská škola

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, aj tento rok otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy, pod názvom DAŠka.

Cieľom tohto dvojročného kurzu je pomôcť mladému človeku k zrelosti kresťana, schopného milovať a slúžiť. Tento kurz môže byť nápomocný v službe mladým vo farnosti a pre farnosť. Je určený pre mladých od 17 do 30 rokov.

 

 

 

KpM v Spišskej diecéze otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy vo Važci, pod názvom DAŠ. Je to dvojročný formačný kurz zameraný na osobnostný rast v oblasti viery a služby animátora vo farnosti. Viac informácii nájdete na stránke www.komisia.sk.

 

Ľuboš Laškoty

riaditeľ Komisie pre mládež v Spišskej diecéze

0911 223 067

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Do večnosti spomedzi nás odišiel 
Jozef Ovšák (71r)
č. 243
 
Pohreb so sv. omšou bude v piatok 8.7.2022 o 14:00 v Dome smútku a nádeje. 
 
Nech odpočíva v pokoji. 
 
 
 
 
 
 

FARNIK 28

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)