Dianie vo farnosti

« Back

Duchovná obnova pre chlapcov

Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov.

 
Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu.
 
Termíny
 
25.11 - 27.11.2022
 
2.12. - 4.12.2022
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

kostolu sv. Jána Krstiteľa
(odstup medzi hlasovaním je 24 hod)
 
 
 
 
 

 

 

FARNIK 14

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.