Dianie vo farnosti

« Back

Koncert CUM ANGELIS

Fotky z koncertu a poďakovanie.

 

 

ukážka 4 skladieb

 

 

(nezverejňujem celý záznam koncertu, lebo treba si naplno užiť atmosféru koncertu osobnou účasťou, nielen si popočúvať pesničky zo záznamu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Monika Huráková, Štefan Hrbček

 

Ďakujem vedúcej zboru Alžbete Serdelovej, hosťujúcim hudobníkom a aj všetkým členom zboru za tento krásny koncert. Verím, že podobne ako aj ja, prijali sme cez vaše umenie pohladenie na duši.   SH

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Liturgia domácej cirkvi na Advent a vianoce 2023

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

FARNIK 50

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.