Dianie vo farnosti

« Back

Koniec mája a Jún 2021

Po veľkej noci sme vstúpili do obdobia cez rok. Opatrenia sa mierne uvoľnili, priame prenosy budú bývať už len občas. Riadime sa podľa farníka, len občas odporúčam nakuknúť na tento článok.

27.jún 2021         13. nedeľa v období cez rok

o 10:30 svätá omša v priamom prenose

 

23. jún 2021      streda

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose

 

 

20. jún 2021                 12. nedeľa v cezročnom období

o 10:30 svätá omša v priamom prenose

 

18. jún 2021         piatok

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

16. jún 2021      streda

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose

 

13. jún 2021         11. NEDEĽA v cezročnom období

o 10:30 svätá omša v priamom prenose

 

 

11. jún 2021       piatok 

slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

 

9. jún 2021         streda

14:00 detská svätá omša v priamom prenose.


6. jún 2021     10. nedeľa v cezročnom období

o 10:30 sv. omša v priamom prenose

 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA POČAS TÝŽDŇA

V pondelok: svätá spoveď 45 minút pred sv. omšou

V utorok: 30 minút pred rannou a 45 minút pred večernou sv. omšou

V stredu: 30 minút pred detskou sv. omšou a hodinu pred večernou dvaja kňazi.

 

Vo štvrtok: 30 minút pred rannou sv. omšou (jeden kňaz dospovedá počas sv. omše)

a 1,5 hodiny pred večernou dvaja kňazi. (jeden kňaz dospovedá počas sv. omše)

 

V piatok: 30 minút pred rannou sv. omšou dvaja kňazi (jeden kňaz dospovedá počas sv. omše)

a 2 hodiny pred večernou dvaja kňazi. (jeden kňaz dospovedá počas sv. omše)

 

2. júl 2021         streda

o 14:00 detská sv. omša v priamom prenose

 

1. jún 2021

Farnosť novoť sa modlí za kňazský seminár a bohoslovci a predstavení za nás. (duchovný most)

 

30. máj 2021       nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Sväté omše o 7:00 a 8:30

o 10:30 za boží ľud (lat.: PRO POPULO) v priamom prenose.

 

28. máj 2021          piatok

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

 

26. máj 2021         streda

14:00  detská sv. omša v priamom prenose

 

V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka. Prečítajte si prosím  list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia  "Za víťazstvo pravdy a objektivity", ktorý je reakciou na spomínané články.

 

 

SPIŠSKÝ JERUZALEM - pozvánka

Rámcový program         

 

Podrobný program

 

 

 

DEDINSKÝ TÁBOR

Prihlášky na dedinský tábor sa budú rozdávať v sobotu 29. mája 2021 na dvore starej fary o 9:00. Je potrebné, aby po prihlášku prišiel rodič alebo dieťa, ktoré na tábor pôjde, prípadne iný člen blízkej rodiny. Prosíme o pochopenie, ak sa Vám prihláška neujde, keďže podľa skúseností z predošlých ročníkov je zvyčajne záujem väčší ako počet miest.

  • Tábor  sa uskutoční 6.-10. júla 2021
  • Tábor je určený pre deti z Novoti, ktoré po prázdninách nastupujú do prvého až siedmeho ročníka. 
Prípravný tím

 

 

* * *     späť na Veľká noc 2021   * * *

Comments
sign-in-to-add-comment
[...] Koniec mája a Jún 2021 [...] Čítať viac
Posted on 5/23/21 5:57 PM.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 

 

FARNIK 06

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK 50

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)