Dianie vo farnosti

« Back

kvíz pre prvoprijímajúce deti

Otestovať sa môžu aj rodičia, starí rodičia, susedia a známi..

Ale kvíz je adresovaný hlavne deťom.

 

TU JE KVÍZ

 

Tieto otázky.... ale hlavne  ak budete vedieť správne odpovede

nám zajtra pomôžu pri divadielku, ktoré bude zajtra na kázni laugh

 

Po skončení kvízu si dajte zobraziť aj vyhodnotenie, kde uvidíte, v čom ste dobrí ale aj kde treba doplniť vedomosti 

 

 Ak sa Vám prvý pokus nepodarí úplne dobre, kľudne si ho urobte znova.. a s lepším výsledkom.. 

 

priebežná úspešnosť riešiteľov: 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

info k birmovke

 

FARNIK 27

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.