Dianie vo farnosti

« Back

Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie 2022

Fotky, krátky text a piesne z odpustovej slávnosti.

Hlavný celebrant a slávnostný kazateľ Marián Bublinec v homílií hovoril o utrpení a láske. 

 

Hudobný doprovod liturgie: zbor CUM ANGELIS

tu si môžete vypočuť záznam niektorých piesní. RECORDING: Erik Durčák

 

 

 

 

 

 

FOTO: Alžbeta Durčáková, Alžbeta Serdelová, Erik Durčák

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 
Odporúčam článok, ktorý naša farníčka Janka Kasajová spracovala z prednáčky a aj z osobného stretnutia s Jánom Viglašom. 
 
 
 
 
 
 

FARNIK 50

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)