Dianie vo farnosti

« Back

Svetový deň starých rodičov a seniorov

Tento článov vás nasmeruje na články k 2. Svetovému dňu starých rodičov a seniorov

K dňu seniorov sú dostupné: logo, modlitba, posolstvo pápeža Františka, dokumenty Cirkvi k téme, Nóta o odpustkoch, katechézy pápeža o starobe, pastoračné usmernenia i liturgickú príručku.
Všetky materiály sú už dostupné na www.rodina.kbs.sk

 

„Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15)
 

 

 

 

 

V tento deň je  možné na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie získať úplné odpustky. Ako sa uvádza v dekréte: "Tieto odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci."

 

Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistický prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca.

 

Odpustky môžu získať:

 

starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 ... zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;

veriaci, ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier..."

"chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu .... ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu..."

 

O ďalších možnostiach ako sláviť tento deň sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

 
 
 
Modlitba
na 2. svetový deň starých rodičov a seniorov
 
Ďakujem ti, Pane, 
za požehnanie dlhého života
pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,
vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.
 
Odpusť, mi Pane, 
že sa často vzdávam a bývam sklamaný;
Neopúšťaj ma, 
keď mi ubúdajú sily.
Nauč ma, aby som s nádejou pozeral
na budúcnosť, ktorú mi uštedríš,
na poslanie, ktoré mi zveruješ,
a neprestajne ospevoval tvoju chválu.
 
Urob ma nežným majstrom
tvojej revolúcie,
aby som s láskou ochraňoval svoje vnúčatá
a všetkých maličkých, ktorí u teba hľadajú útočisko.
Ochraňuj, Pane, pápeža Františka 
a daj, aby tvoja Cirkev, 
zbavila svet osamelosti
a naše kroky upriam na cestu pokoja. 
Amen.
 
Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,
bratislavský arcibiskup metropolita, 9. júna 2022, Prot. č. 213/2022.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 

FARNIK 07

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 06

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK 50

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)