Dianie vo farnosti

« Back

VEĽKÁ NOC 2021

V tomto blogu zverejňujem priame prenosy svätých omší a informácie o liturgických sláveniach veľkonočného trojdnia a 49 dní veľkonočného obdobia.

* * *    pokračovanie vlákna  * * *

 

23. máj 2021    Zoslanie Ducha Svätého

slávnosť prvého svätého prijímania

8:00       3A      priamy premos

9:30      3B      priamy prenos

11:00     3C     priamy prenos

22. máj 2021         sobota

Ranná sv. omša NIE JE

8:30 - 10:30   SVÄTÁ SPOVEĎ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

11:00   svätá omša

Poďakovanie za 50 a 60 rokov a za požehnanie pre rodinu Mikolajčík a Turoň. 991

 

15:00 Sobáš so sv. omšou s platnosťou na nedeľu

45 min pred večernou  sv. omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke 3 ľudia, ostatní čakajú vonku.

18:00  svätá omša Vigília zoslania Ducha Svätého (s platnosťou na nedeľu)

v priamom prenose

 

 

21. máj 2021        piatok

30 minút pred rannou  sv. omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE. v chodbičke 3 ľudia, ostatní čakajú vonku.

o 6:30 ranná svätá omša

Hodinu pred večernou  sv. omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke 3 ľudia, ostatní čakajú vonku. (2 kňazi)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose.

 

20. máj 2021        štvrtok

30 minút pred rannou  sv. omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE. v chodbičke 3 ľudia, ostatní čakajú vonku.

o 6:30 ranná svätá omša

o 17:00 adorácia.

Hodinu pred večernou  sv. omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke 3 ľudia, ostatní čakajú vonku.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

19. máj 2021      streda

Pol hodinu pred svätou omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE

14:00   detská svätá omša   v priamom prenose

 

45 minút pred svätou omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE dvaja kňazi

18:00   svätá omša

 

18. máj 2021        utorok

30 minút pred rannou  sv. omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE. v chodbičke 3 ľudia, ostatní čakajú vonku.

o 6:30 ranná svätá omša

45 minút pred večernou  sv. omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke 3 ľudia, ostatní čakajú vonku.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

17. máj 2021            pondelok

45 minút pred sv. omšou sviatosť zmierenia BEZ REGISTRÁCIE. v chodbičke3 ľudia, ostatní čakajú vonku. 

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

16. máj 2021        7. veľkonočná nedeľa

Sväté omše o 7:00, 8:30 a o 10:30 v priamom prenose.

15. máj 2021        sobota

7:00 svätá omša v priamom prenose

 

 

14. máj 2021       piatok

Sviatok svätého apoštola Mateja.

Odporúčam jeden zo starších blogov: Finančné škandály v Cirkvi.

 

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

6:30 

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

18:00 svätá omša v priamom prenose

13. máj 2021          štvrtok

prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

6:30  účasť podla pravidiel.

8:30 účasť podla pravidiel.

18:00 svätá omša v priamom prenose účasť podla pravidiel.

 

12. máj 2021            streda

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

11. máj 2021          utorok

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

o 6:30 svätá omša

 

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose.

 

10. máj 2021         pondelok

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

Do vnútra kostola môže ísť 15 ľudí z rodiny 199 a 6 ľudí z rodiny 91 (adoračný deň)     Ostatní nech za zhromaždia v okolí kostola.

9. máj 2021         6. veľkonočná nedeľa

 

o 7:00   Do vnútra kostola môže ísť 22 ľudí + asistencia. Ostatní nech za zhromaždia v okolí kostola.

o 8:30  Do vnútra kostola môže ísť 15 ľudí z rodiny 473 a 6 ľudí z rodiny 828 (adoračný deň)     Ostatní nech za zhromaždia v okolí kostola.

o 10:30  svätá omša v priamom prenose.

Do vnútra kostola môžu ísť LEN HASIČI a asistencia. Ostatní nech za zhromaždia v okolí kostola.

 

8. máj 2021       sobota

o 7:00 svätá omša

 

7. máj 2021       piatok

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred RANNOU svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

6:30 svätá omša

Sväté prijímanie je možné prijať o 15:25, 17:00, 17:45 pred kostolom

a tiež počas svätej omše aj tí čo sú v okolí kostola.

Registrácia na svätú spoveď      SH  od 15:30 do 17:45 (v kostole)

                                                   RH: od 15:30 do 17:45 (v kostole)

Podľa potreby sa bude spovedať aj cez sv. omšu.

18:00  svätá omša v priamom prenose

Na sv. omšu do vnútra kostola môže prísť 15 ľudí z rod. 112.  a   6 ľudí z č.766

6. máj 2021        štvrtok

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

6:30 svätá omša  účasť 22 ľudí z rodiny 505

 

Registrácia na svätú spoveď      RH: od 15:00 do 17:00 (v kostole)

                                             SH  od 16:00 do 17:45 (v kostole)

 

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

18:00 svätá omša BEZ priameho prenosu

účasť: 15 ľudí z č. 137, 6 ľudí z č. 573

 

5. máj 2021       streda

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose

Na detskú svätú omšu príde 3A trieda. Ak má diea menej ako 10 rokov, môže byť v kostole aj rodič. Ostatní ľudia môžu byť v okolí kostola.

 

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

o 18:00 svätá omša bez priameho prenosu.

15 ľudí z rodiny č. 737

6 ľudi z č. 150, ostatní v okolí kostola.

 

4. máj 2021        utorok

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

6:30 svätá omša

 

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

3. máj 2021     pondelok

Sviatosť zmierenia pol hodiny pred svätou omšou BEZ REGISTRÁCIE. V chodbičke môžu byť 3 ľudia, ostatní nech čakajú vonku s rozostupmi.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

2. máj 2021    5. veľkonočná nedeľa

Pri všetkých troch svätých omšiach platí, že do kostola môže ísť 28 ľudí, ostatní môžu byť v OKOLÍ KOSTOLA.

Do kostola môžu ísť ľudia z rodiny za ktorú je úmysel, (22 ľudí)

na sv. omšu o 10:30 po päť ľudí z rodín lektorov + 6 ľudí asistencia

o 10:30 svätá omša v priamom prenose.

 

REGISTRÁCIA na sväté prijímanie od 14:00 do 15:00

 

1. máj 2021       sobota sv. Jozefa Robotníka

Možnosť získať úplné odpustky

o 7:00 svätá omša v priamom prenose

Do vnútra kostola môže prísť 15 ľudí z rodiny za ktorú je úmysel a 6 ľudí z č. 599

 

 

30. apríl 2021       piatok

CELODENNÁ ADORÁCIA OD 8:00 DO 17:00

 

REGISTRÁCIA na poklonu  (Prečítajte si prosím INFORMÁCIE)

DNES svätá spoveď bez regiostrácie pol hodiny pred svätou omšou. V chodbičke môžu čakať 2 ľudia, ostatní VONKU.

o 17:00 svätá omša (22 ľudí z rodiny, za ktorú je úmysel sv. omše)

DNES svätá spoveď bez regiostrácie pol hodiny pred svätou omšou. V chodbičke môžu čakať 2 ľudia, ostatní VONKU.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

15 ľudí z rodiny 738,  6 ľudí pozve rodina, ktorá má adoračný deň (nedá sa prečítať číslo)

 

29. apríl 2021       štvrtok

 

Registrácia na svätú spoveď      SH: od 16:00 do 17:45 (v kostole)

                                             RH  od 17:00 do 17:45 (na fare)

o17:00 svätá omša (22 ľudí pozve rod. č.: 984)

ostatní môžu byť v okolí kostola s rozostupmi.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose.

15 ľudí pozve rodina  č.: 575,  6 ľudí z č. 339, ostatní môžu byť v okolí kostola.

 

28. apríl 2021      streda

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose

Registrácia na svätú spoveď      RH: od 15:00 do 16:00 (v kostole)

                                             SH  od 17:00 do 17:45 (v kostole)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

neobsadený adoračný deň

Na svätú omšu môže prísť 22 ľudí, ktorých pozve rodina č. 411. Je možnosť zúčastniť sa svätej omše v okolí kostola so zachovaním rozostupov.

 

27. apríl 2021    utorok

Registrácia na svätú spoveď      RH: od 16:00 do 16:45 (v kostole)

                                             SH  od 17:00 do 17:45 (na fare)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

neobsadený adoračný deň

účasť na svätej omši o 18:00

INTERIÉR (vo vnútri v kostole) 21 ľudí z č. 657 + asistencia

V EXTERIÉRI (v okolí kostola) kto chce, ale treba zachovať rozostupy.

 

 

26. apríl 2021      pondelok

Registrácia na svätú spoveď      RH: 17:00 do 17:45 (v kostole)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

15 ľudí zo spoločenstva sv. Terézie z Lisieux a z rodiny č. 764  6 ľudí

Ľudia môžu prísť na svätú omšu a byť v blízkosti kostola. Sväté prijímanie sa bude podávať vo vchode kostola.

 

25. apríl 2021    4. veľkonočná nedeľa NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

O 10:30 svätá omša v priamom prenose za Boží ľud farnosti.

účasť na svätej omši: každý z lektorov pozve 5 ľudí, 5 ľudí z č. 832 + asistencia

= spolu 28 ľudí

REGISTRÁCIA na prijatie EUCHARISTIE (14:00 - 16:00)

o 17:00 VIA LUCIS (cesta svetla) v priamom prenose

24. apríl 2021     sobota

o 7:00 svätá omša v priamom prenose  účasť 22 ľudí, ktorých pozve rodina 663

 

23. apríl 2021      piatok

Sväté prijímanie: 15:55, 16:20,  16:45 (RH)   17:30 (RH po omši), 17:45 (SH)

Registrácia na svätú spoveď      RH: 16:00 do 16:45 (v kostole)

SH: 17:00 do 17:45 (v kancelárií)

o 17:00 svätá omša, účasť 22 ľudí, ktorých pozve rodina 157.

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

účasť: rod. 15 ľudí, ktorých pozve rodina 290 a 6 ľudí č.: 19

 

22. apríl 2021      štvrtok

Sväté prijímanie: 15:55, 16:20,  16:45 (RH)  17:30 (po omši) , 17:45  (SH)

Registrácia na svätú spoveď      RH: 16:00 do 16:45 (v kostole)

SH: 17:00 do 17:45 (v kancelárií)

o 17:00 svätá omša pre rodinu č. 489 (22 ľudí pozve rodina) ..bez kantora

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

účasť: 15 ľudí, ktorých pozve rodina 302 a 6 ľudí z č._____ (DOPLNIM)

 

21. apríl 2021         streda

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose (účasť: 3B)

 

Sväté prijímanie: 14:55, 15:30, 16:00  16:55, 17:20,  17:45

Registrácia na svätú spoveď      RH: 15:00 do 16:00

SH: 17:00 do 17:45 (obidvaja v kostole)

 

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

(účasť: 15 ľudí, ktorých pozve rodina 293 a 6 ľudí z č. 983)

 

 

20. apríl 2021         utorok

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Sväté prijímanie budem podávať o 16:10,   16:45,  17:40

Registrácia na svätú spoveď   od 16:15 do 16:45

o 17:00 (účasť: 21 ľudí, ktorých pozve rodina č. 104)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

(účasť: 15 ľudí, ktorých pozve rodina 507 a 6 ľudí z č. 809)

 

19. apríl 2021      pondelok

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Registrácia na svätú spoveď   od 16:30 do 17:30

Sväté prijímanie budem podávať o 16:20, o 17:00, a o 17:30  na schodoch pred kostolom.

Na svátú omšu môže prísť 21 ľudí z č. 655

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

18. apríl 2021        3. veľkonočná nedeľa

Začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Každý deň vám ponúknem myšlienku pápeža Františka.

Liturgia domácej cirkvi

REGISTRÁCIA na prijatie svätého prijímania (iba v kostole)

o 10:30 svätá omša v priamom prenose

17. apríl 2021             sobota

o 7:00 svätá omša v priamom prenose

Registrácia na svätú spoveď   od 8:00 do 8:30

 

 

 

16. apríl 2021      piatok

Registrácia na svätú spoveď   od 15:30 do 17:30

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

15. apríl 2021      štvrtok

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

Registrácia na svätú spoveď   od 16:30 do 17:30

 

14. apríl 2021         streda

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose

 

Registrácia na svätú spoveď   od 17:00 do 17:30

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

13. apríl 2021     utorok

Registrácia na svätú spoveď   od 16:30 do 17:30

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

12. apríl 2021  Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Registrácia na svätú spoveď   od 16:30 do 17:30

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

11. apríl 2021   2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Liturgia domácej cirkvi na NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
 

O 10:30 svätá omša v priamom prenose

 

o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

 

REGISTRÁCIA na sviatosť zmierenia na prijatie  Eucharistie

(všimnite si, prosím, kde sa zapisujete)

 

online koncert MISERICORDE DEUS

 

informačný BULLETIN ku koncertu

 

 

10. apríl 2021       Veľkonočná sobota

o 7:00 svätá omša v priamom prenose

REGISTRÁCIA na sviatosť zmierenia 9:30 do 10:30

Obaja spoveáme na FARE kvôli upratovaniu kostola.

 

9. apríl 2021        Veľkonočný piatok    (dnes nie je pôstny deň)

REGISTRÁCIA na svätú spoveď pred sviatkom Božieho milosrdenstva (15:30 - 17:30)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

8. apríl 2021      Veľkonočný štvrtok

REGISTRÁCIA na svätú spoveď pred sviatkom Božieho milosrdenstva (15:30 - 17:30)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose.

 

7. apríl 2021  Veľkonočná streda

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose

 

 

REGISTRÁCIA na svätú spoveď pred sviatkom Božieho milosrdenstva (16:30 - 17:45)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

6. apríl 2021         VEĽKONOČNÝ UTOROK

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

5. apríl 2021         VEĽKONOČNÝ PONDELOK

O 10:30   SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA V PRIAMOM PRENOSE

 

Je možnosť, aby cca 1650 farníkov dnes prijalo v popoludňajších hodinách Sviatosť oltárnu. (ak počítame 5 ľudí na rodinu)

Je možná len individuálna pastoráčná služba. Aby sme dodržali túto požiadavku a aby nedošlo k zhromažďovaniu, sväté prijímanie budeme podávať v dostatočne dlhom čase, aby ľudia mohli prichádzať po rodinách (= ľudia žijúci v jednej domácnosti).

 

REGISTRUJE SA RODINA (napr. otec, ale na sväté prijímanie prídu aj členovia rodiny)

Nie je potrebné uvádzať telefonne číslo, stačí uviesť číslo domu.

Na jednu rodinu je čas 1 minúta

V kostole a aj v dome smútku sa vchádza hlavným vchodom a vychádza sa bočným vchodom.

Prosím, aby ste pri registrácií aj pri návšteve chrámu zachovali rozvahu a disciplínu. VŠÍMAJTE SI INFORMÁCIE, KDE A V AKOM ČASE SA REGISTRUJETE.

Pripomínam tiež zachovanie EUCHARISTICKÉHO PÔSTU.

REGISTRÁCIA na prijatie EUCHARISTIE

 

Ak ste sa zle zaregistrovali, pošlite SMS na tel 0904575829, napíšte miesto, čas a meno, ktoré treba vymazať. Chybné registrácie vymažem.

 

4. apríl 2021          VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

O 10:30   SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA V PRIAMOM PRENOSE

 

REGISTRÁCIA na prijatie EUCHARISTIE.

Je možnosť, aby cca 1100 farníkov dnes prijalo v popoludňajších hodinách Sviatosť oltárnu. (ak počítame 5 ľudí na rodinu)

Je možná len individuálna pastoráčná služba. Aby sme dodržali túto požiadavku a aby nedošlo k zhromažďovaniu, sväté prijímanie budeme podávať v dostatočne dlhom čase, aby ľudia mohli prichádzať po rodinách (= ľudia žijúci v jednej domácnosti)

registuruje sa rodina (napr otec, ale na sväté prijímanie môžu ísť aj členovia rodiny)

Nie je potrebné uvádzať telefonne číslo, stačí číslo domu.

Na jednu rodinu je čas 1,5 minúty

V dome smútku sa vchádza hlavným vchodom a vychádza sa bočným vchodom.

Prosím, aby ste pri registrácií aj pri návšteve chrámu zachovali rozvahu a disciplínu. VŠÍMAJTE SI INFORMÁCIE, KDE A V AKOM ČASE SA REGISTRUJETE.

Pripomínam tiež zachovanie EUCHARISTICKÉHO PÔSTU.

Ak nezabudnem, na konci svätej omše to vysvetlím. smiley

 

Ak ste sa dočítali až sem a medzitým ste sa zaregistrovali, a zistili ste že ste sa zle zaregistrovali, do SMS na tel 0904575829 mi napíšte čas a meno, ktoré treba vymazať. Po sv. omši  duplicitné registrácie vymažem.

 

3. apríl 2021          BIELA SOBOTA VIGÍLIA ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

 

Na poklonu pri Božom hrobe zi zoberte aktuálne potvrdenie o NEGATÍVNOM výsledku testu na COVID 19.

Zachovajte platné hygienické opatrenia.

Služba pri dverách vám dá usmernenia a dohliadne na dodržiavanie pravidiel.

Križ sa NEUCTIEVA BOZKOM  !!!

Úctu krížu prejavíme poklonou.

Od 9:00 poklona pri Božom hrobe.  REGISTRÁCIA

 

TU je zverejnený kontrolný zoznam.

Je čiastočne anonymizovaný, slúži len na kontrolu reálneho stavu registrácií, lebo pri vyššom nápore na databázu sa môžu vyskytnúť chyby a niekto môže byť vyradený. Za prípadné technické komplikácie sa ospravedlňujem.

 

Registruje sa RODINA. Do formulára sa uvedie  jedno meno (napr. meno otca) a čislo domu, ale do kostola príde 5 ľudí.

Interval je 15 minút. Počas poklony je možnosť prijať Eucharistiu. (buď na začiatku alebo na konci internalu)

 

Môžete zavolať na č. 0904 575829

  • ak tomu celkom dobre nerozumiete
  • ak ste urobili chybnú registráciu
  • ak potrebujete preveriť stav vašej registrácie
  • v prípade že práve nemôžem volať, ja sa vám ozvem v najbližšom čase

REGISTRÁCIA NA SVÄTÚ SPOVEĎ    14:00 - 15:00 (TREBA TROCHU ROLOVAŤ STRÁNKU)

Pozrite si prosím video, ako môžete použiť veľkonočné sviece pri domácej liturgií.

o 19:00 ukomčenie poklony pri Božom hrobe

o 20:00 slávenie Veľkonočnej vigílie v priamom prenose

2. apríl 2021           VEĽKÝ PIATOK

o 10:00 krížová cesta v priamom prenose

 

o 15:00 obrady Veľkého piatku v priamom prenose

 

Na poklonu pri Božom hrobe zi zoberte aktuálne potvrdenie o NEGATÍVNOM výsledku testu na COVID 19.

Zachovajte platné hygienické opatrenia.

Služba pri dverách vám dá usmernenia a dohliadne na dodržiavanie pravidiel.

Križ sa NEUCTIEVA BOZKOM  !!!

Úctu krížu prejavíme poklonou.

Od 16:30  do 20:00 bude poklona pri božom hrobe pre RODINY (myslia sa tým osoby žijúce v jednej domácnosti)

Posledný interval 19:45 - 20:00 bude o 5 minút skrátený, aby sa ľudia mali možnosť vrátiť domov pred zákazom vychádzania.

Registruje sa RODINA. Do formulára sa uvedie  jedno meno (napr. meno otca) a čislo domu, ale do kostola príde 5 ľudí.

Interval je 15 minút. Počas poklony je možnosť prijať Eucharistiu. (buď na začiatku alebo na konci internalu)

 

Môžete zavolať na č. 0904 575829

  • ak tomu celkom dobre nerozumiete
  • ak ste urobili chybnú registráciu
  • ak potrebujete preveriť stav vašej registrácie
  • v prípade že práve nemôžem volať, ja sa vám ozvem v najbližšom čase

 

 

1. apríl 2021       ZELENÝ ŠTVRTOK

 Registrácia na svätú spoveď   od 13:00 do 15:00

o 18:00 svätá omša na pamiatku Pánovej večere v priamom prenose

 

Veľkonočné ondobie má 7 týždňov a končí slávnosťou Zozlania Ducha Svätého.

SLOVENSKONAKOLENACH.SK

Podľa slov autora iniciatívy: "Ide o aktivitu, ktorá nás má všetkých spoločne priviesť pred Pána. Cieľom tejto myšlienky je spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole pokánia, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná. Chceme Pána odprosovať za hriechy a zvolávať milosrdenstvo na našu krajinu. Stojac na Božom prisľúbení v duchu slov: “A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja ich vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ (2 Krn 7,14 ) Ide o modlitbu, ktorá začne na Zelený štvrtok o 20.00 hod."
 
Zapojiť do modlitby sa môžete online vo štvrtok večer o 20.00
V modlitbách by sme neskôr chceli pokračovať 1x do mesiaca.
Mário Brezňan, kaplán v Poprade
 
 
 
 
ODPORÚČAM
sledo­vanie priamych prenosov liturgických slávení, ktorým predsedá biskup. Spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, a to konkrétne v týchto časoch:
 
Zelený štvrtok - 17.00 hod.
Veľký piatok - 15.00 hod.
Biela sobota (Veľkonočná vigília) - 19.30 hod.
 
Tieto prenosy bude možné sledovať na Youtube kanáli "Rímskokatolícka farnosť Poprad" (https://www.youtube.com/channel/UCZFYsUznBvbSqpq_Wn2Gyww) alebo na FB stránke farnosti Poprad.
Comments
sign-in-to-add-comment
[...] VEĽKÁ NOC 2021 [...] Čítať viac
Posted on 4/1/21 9:11 AM.
[...] VEĽKÁ NOC 2021 [...] Čítať viac
Posted on 5/23/21 5:52 PM.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Výstup na Veľký kopec a posviacka kríža na Veľkom kopci sa z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia prekladá
o novom termíne Vás budeme včas informovať. 
Nový termín bude s veľkou pravdepodobnosťou až po birmovke. 
 
 
 
 

FARNIK 40

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)