Dianie vo farnosti

« Back

Veľkú pôstnu súťaž vyhrali siedmaci

Vo farnosti vyhodnotili veľkú pôstnu súťaž žiakov a ich tried.

Na začiatok pôstneho obdobia bola vo farnosti vyhlásená organizačne náročná súťaž žiakov a ich tried. Podmienkou bola účasť na sv. omšiach počas pôstneho obdobia. Vždy pred sv. omšou sa museli žiaci zapísať u svojich animátorov, aby na Veľkú noc boli vyhlásení víťazné triedy a ich percentuálna účasť. Vyhrala VII. B trieda /81,41 %/ v triede je 13 dievčat a 11 chlapcov, triednym učiteľom je p. učiteľ Bajo, pred VII. A /74,54 %/ a na treťom mieste s pomernou stratou skončili žiaci zo IV. A /56,08 %/. Pre jednotlivých víťazou čakajú pekné kolektívne odmeny.

Comments
sign-in-to-add-comment
Mohli ste troška rozviesť, čo bolo náplňou súťaže, aspoň pár vetamiemoticon
Posted on 4/2/13 4:34 PM.
Jednoducho - účasť na sv. omši v pôste počas týždňa
Posted on 4/3/13 10:07 AM in reply to Mária Künzl.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Z času do večnosti odišiel náš brat
MIROSLAV POLETA (47)
 
Pohreb so sv. omšou bude v utorok 29.11.2022 o 14:00 hod
nech odpočíva v pokoji
 
 
 
Odporúčam článok, ktorý naša farníčka Janka Kasajová spracovala z prednáčky a aj z osobného stretnutia s Jánom Viglašom. 
 
 
 
 
 
 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)