Dianie vo farnosti

« Back

Veľkú pôstnu súťaž vyhrali siedmaci

Vo farnosti vyhodnotili veľkú pôstnu súťaž žiakov a ich tried.

Na začiatok pôstneho obdobia bola vo farnosti vyhlásená organizačne náročná súťaž žiakov a ich tried. Podmienkou bola účasť na sv. omšiach počas pôstneho obdobia. Vždy pred sv. omšou sa museli žiaci zapísať u svojich animátorov, aby na Veľkú noc boli vyhlásení víťazné triedy a ich percentuálna účasť. Vyhrala VII. B trieda /81,41 %/ v triede je 13 dievčat a 11 chlapcov, triednym učiteľom je p. učiteľ Bajo, pred VII. A /74,54 %/ a na treťom mieste s pomernou stratou skončili žiaci zo IV. A /56,08 %/. Pre jednotlivých víťazou čakajú pekné kolektívne odmeny.

Comments
sign-in-to-add-comment
Mohli ste troška rozviesť, čo bolo náplňou súťaže, aspoň pár vetamiemoticon
Posted on 4/2/13 4:34 PM.
Jednoducho - účasť na sv. omši v pôste počas týždňa
Posted on 4/3/13 10:07 AM in reply to Mária Künzl.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Liturgia domácej cirkvi na Advent a vianoce 2023

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

FARNIK 50

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.