Dianie vo farnosti

« Back

VÝŠINY - SINAJ (Úšust)

Putovanie s myšlienkou.

Izraeliti pri putovaní z otroctva na slobodu mali dvoležitú zastávku pri vrchu Sinaj. Aj život na slobode má svoje pravidlá. Určuje ich Boh.  

Sloboda je príležitosťou na voľbu. Ak konáme dobro, využívame slobodu. Konanie zla je zneužitie slobody. 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 
 

 

 

FARNIK 05

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK 50

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)