Farské oznamy

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 18. apríla 2021

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

18. apríla 2021

  1. Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva sa od 19.4.2021 dovoľuje verejne sláviť sväté omše. Sväté omše v našej farnosti budú tak, ako je uvedené vo farských oznamoch.
  2. Slávime Tretiu veľkonočnú nedeľu. Sväté prijímanie sa bude rozdávať o 10.00 h. v kostole v Papradne a v Brvništi. Prosím, aby sme zachovávali všetky hygienické nariadenia.
  3. Budúca nedeľa je Štvrtá veľkonočná, slávime ju ako Nedeľu Dobrého pastiera. Po svätých omšiach sa koná zbierka na kňazský seminár.
  4. Na budúcu nedeľu budú sväté omše v Papradne o 7.30 a 10.30 a v Brvništi o 9.00 h. Sväté omše  budú vonku pri kostole.
  5. Začína sa Týždeň  modlitieb za duchovné povolania. Modlime sa spoločne za nové kňazské povolania. Sv. omša za nové kňazské povolania bude vo štvrtok ráno o 6.30 h.
  6. Prvonedeľná zbierka na opravu farského kostola bola v Papradne 1154,77 € a v Brvništi 540,78 €. Pán Boh zaplať.
  7. Počas Veľkonočného obdobia sa modlíme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná ...
  8. Úmysly na sväté omše budem zapisovať až koncom mája, najprv budú odslúžené pohrebné sväté omše za zosnulých ktorí zomreli od 1.1.2021 až doteraz.
  9. Zaopatrovanie a úradné záležitosti vybavujte na tel. čísle 0911 912 332, alebo osobne v úradných hodinách v pracovné dni po svätej omši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 18. do 25. apríla 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

18.4.2021

 

3. veľkonočná nedeľa

 

 

kostol otvorený od 9.00 do 16.00 h.

voľný vstup do kostola

sväté prijímanie o 10.00 h. v Papradne a v Brvništi

Pondelok

     

Utorok

 

18.30

+ Alžbeta Bašteková (pohr. 4.1. Papr.)

Streda

Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.30 Brv.

+ Slávka Jurdíková (pohr. 4.1. Brv.)

Štvrtok

 

6.30

Za nové kňazské povolania

Piatok

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

18.30

+ Ľubomír Beník (pohr. 5.1. Papr.)

Sobota

Sv. Juraja, mučeníka

6.30

Na úmysel ordinára

Nedeľa
25.4.2021

4. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Dobrého pastiera

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Mária Bašová (pohr. 7.1. Papr.)

+ Kliment Adamčík (pohr. 6.1. Brv.)

Za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

 

0
0