Farské oznamy

1. PÔSTNA NEDEĽA 21. februára 2021

1. PÔSTNA NEDEĽA

21. februára 2021

  1. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici s platnosťou od 19.12.2020 pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava ZAKAZUJE slávenie verejných bohoslužieb do odvolania z dôvodu pandémie Covid-19. Sväté omše môžeme  sledovať cez TV LUX, alebo rádio LUMEN. Biskupi Slovenska vydali dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši.
  2. Povzbudzujem vás k modlitbe a účasti na svätej omši cez katolícke média a k prijatiu duchovného svätého prijímania  
  3. Dnešná nedeľa je Prvá pôstna. Kostol bude otvorený od 9.00 do 16.00 h. Koná sa zbierka na Katolícku charitu.  
  4. Počas pôstneho obdobia vás povzbudzujem k modlitbe Krížovej cesty vo svojich rodinách.
  5. Z pohrebov darovali na potreby farnosti: p. Matúša Lališa 400 € a p. Heleny Turičíkovej 250 €. Pán Boh zaplať.
  6. Sv. omše sa vo farskom kostole slávia každý deň bez účasti veriacich.
  7. Zaopatrovanie a úradné záležitosti vybavujte na tel. čísle 0911 912 332.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgické slávenia od 21. do 28. februára 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

21.2.2021

1. pôstna nedeľa

VOĽNÝ VSTUP DO KOSTOLA

kostol otvorený od 9.00 do 16.00 h.

Pondelok

Katedra sv. apoštola Petra, sviatok

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Utorok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Streda

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Štvrtok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Piatok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Sobota

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Nedeľa
28.2.2021

2. pôstna nedeľa

voľný vstup do kostola

kostol otvorený od 9.00 do 16.00 h.

 

 

 

 

 

 

 

0
0