Farské oznamy

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 29. MÁJA 2022

 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

29. MÁJA 2022

  1. Slávime Siedmu veľkonočnú nedeľu. Pri svätých omšiach sa dnes koná zbierka na katolícke masmédiá.
  2. Dnes na Siedmu veľkonočnú nedeľu sa popoludní uskutoční požehnanie kaplnky v Javorníkoch – Ráztoka – Harvánkovci. Pobožnosť s požehnaním kaplnky a sochy Panny Márie bude o 14.30 h. O občerstvenie je postarané.
  3. V týždni je prvý piatok v mesiaci jún. Prvopiatkových chorých budem spovedať v Papradne vo štvrtok od 7.30 h. a v Brvništi v stredu od 7.30 h. V domove dôchodcov v piatok o 9.00 h. V kostole v Brvništi budem spovedať v stredu od 17.00 do 18.30 h. a v Papradne v piatok od 16.30 do 18.30 h. Počas spovedania je vyložená Sviatosť oltárna k súkromnej poklone.   
  4. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Je to zároveň prvá nedeľa v mesiaci. Pri svätých omšiach sa bude konať mesačná zbierka na kostol. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia.
  5. Fatimská pobožnosť bude v sobotu po svätej omši.
  6. Sväté omše pri krížoch a kaplnkách cez letné mesiace nahláste do konca mája na farskom úrade.

 

 

Liturgické slávenia od 29. mája do 5. júna 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

29.5.2022

Siedma veľkonočná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef a Anastázia ( z 17.5.)

Poďakovanie za 70 r. života Melánie             a Ladislav

+ Oľga, Ladislav, František, Agnesa               a Jozef

Pondelok

30.5.2022

 

 

 

Utorok

31.5.2022

 

18.30

Za dary Ducha Svätého pre rodinu            a za zdravie pre Máriu a Danielu

Streda

1.6.2022

Sv. Justína, mučeníka

18.30 Brv.

+ Ladislav a Ľudmila

Štvrtok

2.6.2022

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

6.30

+ Matilda a rodina

Piatok

3.6.2022

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

PRVÝ PIATOK

7.00 Brv.

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta

+ Eva, (1. výr.)

Sobota

4.6.2022

FATIMSKÁ SOBOTA

6.30 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Nedeľa
5.6.2022

 Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Turíce

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Anton, (1. výr.) a za veriacich

+ Šimon, Františka a deti

+ Karol a Helena

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0