Farské oznamy

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 3. decembra 2023

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

3. decembra 2023

  1. Dnešnou nedeľou vstupujeme do Adventného obdobia. Pri svätých omšiach požehnáme adventné vence a sviece. Adventný veniec pred Farským kostolom požehnáme po svätej omši o 10.30 h.  Po svätých omšiach bude adorácia a koná sa zbierka na potreby farnosti.
  2. Na Prvú adventnú nedeľu, 3.12. si môžete v kostole z dreveného stromčeka zobrať srdiečko a medovník a pripraviť vianočný darček pre deti z našej farnosti. Akciu pripravuje Farská charita. Vianočný darček prosíme priniesť do Tretej adventnej nedele.  
  3. Roráty pri svetle sviec budeme sláviť pri ranných svätých omšiach. Prineste si na tieto sväté omše lampáš, alebo sviecu.
  4. V piatok, 8.12. je prikázaný sviatok, slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše v Papradne budú o 6.30 h. a 17.30 h., v Brvništi o 16.00 h. Po svätej omši o 17.30 bude rozsvietenie stromčeka pri Farskom kostole.  
  5. Spoločná svätá spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti 20.12.2023 od 15.00 do 17.00 h. v oboch kostoloch.  

 

Liturgické slávenia od 3. do 10. decembra 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

3.12.2023

Prvá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, ( z 27.10)

Za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mikuláša a celú rodinu

Pondelok

4.12.2023

     

Utorok

5.12.2023

 

6.30

+ Milan, Helena, Karol a Kristína

Streda

6.12.2023

Sv. Mikuláša, biskupa

17.30 Brv.

Poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum

Štvrtok

7.12.2023

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok

8.12.2023

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE              PANNY MÁRIE

6.30

16.00 Brv.

17.30

Za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu a rodinu

+ Jozef, František, Albína, Marta a Elena

Sobota

9.12.2023

 

6.30

+ Adam, Kamila a Božena

Nedeľa

10.12.2023

Druhá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Alena a za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

+ Anton, (1. výr.)

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0