Farské oznamy

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 10. októbra 2021

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

10. októbra 2021

  1. Slávime Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období.
  2. Mesiac október je Mesiacom posvätného ruženca. Ruženec sa modlievame pred svätými omšami v kostole. Povzbudzujem vás k modlitbe ruženca aj vo svojich rodinách.
  3. Z dôvodu rôznych opatrení, ktoré sa týkajú Corona vírusu, budú počas celého týždňa sväté omše ráno o 6.30 h. Pri vstupe do kostola si každý dezinfikuje ruky a nasadí si respirátor. Počas týždňa sa pri vstupe do kostola zapíšeme na papier (meno, adresu a tel. kontakt). Dodržiavame odstupy a hygienické predpisy!
  4. V piatok stretnutie birmovancov v kostole nebude. Prednášku na 1. tému dostanú animátori a vo svojej skupine si ju prečítajú.
  5. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu. Rodičia nech nahlásia krst dieťaťa na fare po svätých omšiach.
  6. Zbierka na kostol z minulej nedele bola v Brvništi 474,78 € a v Papradne 1268,52 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 10. do 17. októbra 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

10.10.2021

Dvadsiata ôsma v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

Na úmysel darcu

+ Mária, (1. výr.)

+ Viktor Zboran, kňaz, (20. výr.)

Pondelok

11.10.2021

Sv. Jána XXIII., pápeža

   

Utorok

12.10.2021

 

6.30

+ Jozef, rodičia a Kamila

Streda

13.10.2021

 

6.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubomíra a rodinu

Štvrtok

14.10.2021

 

6.30

+ Matúš, Anna, Anastázia, Vladimír, Jaroslav, Erika a Vladimír

Piatok

15.10.2021

Sv. Terézie Avilskej, panny a učiteľky Cirkvi

6.30

+ Anastázia, Jozef, Helena a Jozef

Sobota

16.10.2021

Sv. Margity Márie Alacoque, panny

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Nedeľa
17.10.2021

Dvadsiata deviata v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, Oľga a rodičia

Za zdravie pre Máriu, (80. r. života)

+ František, Františka, Jozef, František a Františka

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

 

0
0