Farské oznamy

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 2. OKTÓBRA 2022

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

2. OKTÓBRA 2022

  1. Slávime Dvadsiatu siedmu nedeľu v cezročnom období. Je zároveň prvá v mesiaci október. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na kostol.
  2. Mesiac OKTÓBER je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Povzbudzujem vás k tejto modlitbe nielen v kostole pred svätými omšami, ale aj vo vašich rodinách.
  3. V týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v Brvništi v stredu chorých  od 7.30 h. a v kostole od 17.00 do 18.30 h. V Papradne v piatok chorých od 7.30 h., v Domove dôchodcov o 9.00 h. a v kostole od 16.30 do 18.30 h. Počas spovedania je vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.
  4.  „ZVON“ – hudobno-spevácky program Andrey Jágerovej o význame zvonenia kedysi a dnes sa uskutoční v našom Farskom kostole sv. Ondreja, apoštola v Papradne 9. októbra 2022 o 13.00 h. Bližšie info na plagáte.
  5. Farská charita Papradno organizuje burzu oblečenia s názvom „POSUŇ TO ĎALEJ.“ Zber oblečenia bude prebiehať od 26.9. do 3.10. 2022 v kultúrnom dome v Papradne. Burza sa uskutoční od 6.10. do 8.10.2022. Bližšie info na plagáte.
  6. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili v piatok a v sobotu brigády pri upratovaní a príprave kostola. Pán Boh zaplať!
  7. Z pohrebu p. Albíny Knapovej darovali na potreby farnosti 220 €. Pán Boh zaplať! Členovia Ružencového bratstva v Papradne darovali na kostol 1000 €. Pán Boh zaplať!
  8. Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Harušínec, syn Jozefa a Dariny r. Rosíkovej, bývajúci v Pov. Bystrici a Marika Macháčová, dcéra Juraja a Ireny               r. Hároníkovej, bývajúca v Pov. Bystrici. (sob. obrad 8.10.2022 o 14.00 h. v Papradne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 2. do 9. októbra 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

2.10.2022

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Mikuláš a Helena

+ Kristína, Jozef a Kamila

Za veriacich

Pondelok

3.10.2022

   

 

Utorok

4.10.2022

Sv. Františka z Assisi, kňaza

14.00

+ Milan (pohrebná)

Streda

5.10.2022

Sv. Faustíny Kowalskej, panny

18.30 Brv.

+ Kristína, Vendelín a Bohuslav

Štvrtok

6.10.2022

Sv. Bruna, kňaza

6.30

+ Dušan, (úmysel z 27.9.)

Piatok

7.10.2022

Ružencovej Panny Márie

7.00 Brv.

18.30

Za zdravie pre Miroslava

+ Marián, (1. výr.)

Sobota

8.10.2022

 

6.30 

+ Ladislav

Nedeľa

9.10.2022

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ľubomír, Anton, Filoména                          a František

Za zdravie a Božiu pomoc pre brata

Za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

0
0