Farské oznamy

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 22. MÁJA 2022

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

22. MÁJA 2022

  1. Slávime Šiestu veľkonočnú nedeľu.
  2. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Svätá omša v Brvništi bude o 17.00 h. a v Papradne o 18.30 h.
  3. Od piatku sa budeme pred svätými omšami modliť Novénu k Duchu Svätému.
  4. Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na katolícke masmédiá.
  5. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu, (29.5.2022) pri svätej omši o 10.30 h. Rodičia môžu nahlásiť svoje dieťa na krst po svätých omšiach na Farskom úrade.   
  6. Sväté omše pri krížoch a kaplnkách cez letné mesiace nahláste do konca mája na farskom úrade. 
  7. Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Banínec, syn Milana a Miroslavy    r. Mituníkovej, bývajúci v Brvništi a Michaela Štecová, dcéra Juraja a Márie r. Poliakovej, bývajúca v Brvništi. (sob. obrad 28.5.2022 o 13.00 h. v Papradne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 22. do 29. mája 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

22.5.2022

Šiesta veľkonočná nedeľa

7.30

9.00 Brv. 

+ Ján, (1. výr.)

Za veriacich

Pondelok

23.5.2022

 

 

 

Utorok

24.5.2022

 

18.30

+ Mária, (1. výr.) a Ľudovít

Streda

25.5.2022

 

18.30 Brv.

 

+ Pavol, Rozália, František a rodičia

Štvrtok

26.5.2022

Nanebovstúpenie Pána

17.00 Brv.

18.30

Za veriacich

Poďakovanie za 80. r. života Margity

Piatok

27.5.2022

 

18.30

+ Anton, Helena, Anton, Jozef a Stanislav

Sobota

28.5.2022

 

6.30 

Na úmysel ordinára

Nedeľa
29.5.2022

Siedma veľkonočná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef a Anastázia ( z 17.5.)

Poďakovanie za 70 r. života Melánie a Ladislav

+ Oľga, Ladislav, František, Agnesa a Jozef

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

0
0