Oznamy

Showing 1 - 10 of 547 results.
Items per Page 10
of 55

Oznamy

« Back

14. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, slávnosť
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 15.nedeľa v období cez rok „C“

Oznamy

Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, patrónov našej farnosti a farského chrámu, budú sv. omše ako v nedeľu. Zároveň pri nich poďakujeme Pánu Bohu za uplynulý školský rok spevom hymnu Teba Bože chválime a modlitbou. V tento deň bude farská kancelária zatvorená. Dnes je pri sv. omšiach hodová ofera. Pán Boh zaplať za milodary.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Stretnutie birmovancov cez prázdniny nebude. Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať 17.9.2022 o 10:30 hod.

Od pondelka zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac august. V pondelok ráno zapisujeme len na ranné sv. omše.

Oznamujeme, že sviatosť manželstva si chcú vo farnosti Bánovce nad Bebravou vyslúžiť Martin Herčút, bytom Banka a Barbora Ďurišová, bytom Banka a vo farnosti Oščadnica Rastislav Ďuračka, bytom Piešťany a Kristína Gomolová, bytom Kysucký Lieskovec. Ak by niekto poznal nejakú cirkevnoprávnu prekážku, pre ktorú by menovaní nemohli uzatvoriť platné manželstvo, je povinný ju ohlásiť na farskom úrade.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan