Oznamy

Showing 1 - 10 of 547 results.
Items per Page 10
of 55

Oznamy

« Back

2. adventná nedeľa "C" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Utorok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda: Nepoškvrnené počatie preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka.
Nedeľa: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (Nedeľa Gaudete)

Oznamy

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej budú každý deň (okrem soboty) od 8.00 do 17.00 hod. V nedeľu od 11.30 do 17.00.

Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni (stredu, piatok a sobotu). Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

V stredu 8.12.2021, keďže je prikázaný sviatok, farská kancelária bude zatvorená.

Individuálne vysluhovanie sv. spovede a sv. prijímania bude (okrem nedeľe) od 17.00 do 18.00 vo farskom kostole. Sv. prijímanie rozdávame aj po sv. omši cez týždeň cca o 18.30 hod a v nedeľu o 11.20 hod. Individuálnu sv. spoveď a sv. prijímanie je možné dohodnúť si i na farskom tel. čísle 033/774 93 33, cez e-mail piestanycm@gmail.com alebo osobne (najlepšie cez úradné hodiny). V prípade vyslúženia sviatostí chorému alebo zomierajúcemu (i v nemocnici) volajte na tel. č.: 0951 825 780.

Sväté omše budeme vysielať aj cez internet. Na farskej stránke www.piestanycm.fara.sk nájdete odkaz. Vysielané sv. omše budú v stredu a piatok o 18.00 hod. V nedeľu o 10.30 hod.

Veľmi pekne vás milovaní bratia a sestry prosíme o milodary na potreby kostolov a farnosti, keďže momentálne nie je možné konať v kostole obvyklý „zvonček“. Milodary môžete zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan