Oznamy

Showing 1 - 10 of 613 results.
Items per Page 10
of 62

Oznamy

« Back

20. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár

Pondelok: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť, PRIKÁZANÝ SVIATOK
Sobota: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa:21.nedeľa v období cez rok „C“

Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať 17.9.2022 o 10:30 hod.

Vo štvrtok 18.8.2022 o 18:00 hod. bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda slávená výročná sv. omša za našich zosnulých kňazov vdp. Pavla Repka a vdp. Jozefa Mrkvicu. Hlavným celebrantom bude vdp. dekan – kanonik Jozef Gallovič z farnosti Trnava – sv. Mikuláša.

Oznamujeme, že sviatosť manželstva si chcú vo farnosti Nitra – Horné mesto vyslúžiť Matej Tábi, bytom Piešťany a Simona Piršelová, bytom Radošina a vo farnosti Vysoké Tatry Miroslav Vlkolinský, bytom Poprad a Adriana Hurtíková, bytom Piešťany. Ak by niekto poznal nejakú cirkevnoprávnu prekážku, pre ktorú by menovaní nemohli uzatvoriť platné manželstvo, je povinný ju ohlásiť na farskom úrade.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan