Oznamy

Showing 1 - 10 of 506 results.
Items per Page 10
of 51

Oznamy

« Back

22. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Piatok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Panny Márie v sobotu. Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
Nedeľa: DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Prosíme rodičov birmovancov aby prišli v piatok 3.9. o 19.00 na stretnutie ohľadom organizačných záležitostí.

Veni sancte – hymnus k Duchu Svätému na začiatku školského roka bude budúcu nedeľu pri sv. omšiach. Pozývame deti, mládež, birmovancov k tejto modlitbe a tiež k sviatosti pokánia a svätému prijímaniu na začiatku školského roku.

Spovedať pred prvým piatkom budeme v pondelok, utorok a stredu 30 minút pred sv. omšami, štvrtok a piatok od 17.00 hod.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva každodenne okrem soboty – ako obvykle.

Od pondelka sa zapisujú úmysly na mesiac október. V pondelok ráno len na ranné sv. omše.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Obraciame sa na vás s prosbou. Hľadáme ochotné ženy, ktoré by pomohli upratovať náš kostol. Kto nám chce pomôcť, nech sa prihlási v sakristii, alebo na č. tel. 0915 288 199. Úprimne ďakujeme.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan