Oznamy

Showing 1 - 10 of 613 results.
Items per Page 10
of 62

Oznamy

« Back

24. nedeľa v cezročnom období "A" 2023

Liturgický kalendár

Streda: sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Štvrtok: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
Nedeľa: 25.nedeľa v období cez rok „A“

Oznamy

Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

Pozývame na večernú modlitbu sv. ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v piatok 22.9.2023 od 19:00 – 22:00 hod.

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať 30.9.2023 (sobota) o 10:30 hod.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii farského kostola vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 10 EUR.

V sobotu na spomienku Sv. pátra Pia bude na záver rannej sv. omše vo farskom kostole udelené požehnanie s relikviou Sv. pátra Pia.

Pozývame manželov na Program Amoris, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra 2023 v Piešťanoch v Jezuitskom pastoračnom centre. Bližšie informácie sú na nástenke.

V piatok 22.9.2023 sa na sv. omši o 16:15 hod. v kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch uskutoční uvedenie do úradu nového nemocničného kaplána vdp. Michala Kollára. Srdečne pozývame na túto sv. omšu.

Zbierka na opravu strešných okien vo farskom kostole bola spolu 1 940 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan