Oznamy

Showing 1 - 10 of 518 results.
Items per Page 10
of 52

Oznamy

« Back

27. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Františka Assiského, spomienka
Štvrtok: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii kostola Sv. Cyrila a Metoda vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8 EUR.

Zbierka pre chudobných a trpiacich na Kube bola spolu 1200 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať.

Hľadáme pomoc v kostole sv. Cyrila a Metoda pri upratovaní kostola, praní kostolného prádla a pri kvetinovej výzdobe kostola. Kto by nám chcel pomôcť, nech sa prihlási v sakristii. Ďakujeme.

Október mesiac modlitby ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Pomodliť sa aspoň 5 desiatkov, 2. k modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. V kostole sv. Cyrila a Metoda sa budeme spoločne modlievať sv. ruženec o 17.20. V pondelok a utorok sa budú predmodlievať veriaci zo spoločenstva modlitieb matiek. Na ostatné dni poprosíme, aby sa zapísali v sakristii veriaci z ostatných spoločenstiev farnosti. Ďakujeme.

Od stredy 13.10.2021 budú večerné sv. omše v stredu pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 3. ročníka. Pozývame ich na túto prípravu.

Na birmovku sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka. Prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo v škole od učiteľov náboženstva. Prihlásiť sa môžu i starší (študenti na SŠ, dospelí), prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii.

Duo sakrálnej hudby Natália a Mikuláš vystúpi v kostole sv. Cyrila a Metoda. Budú nás sprevádzať počas sv. omší v sobotu 9.10. o 18.00 a v nedeľu pri všetkých sv. omšiach. Po sv. omšiach bude nasledovať krátky koncert. Po jeho skončení bude možné prispieť dobrovoľným milodarom pre nich i pre ich chorého syna.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka pre núdznych na Kube bola v našom kostole 1285,- EUR. Za všetky milodary vám úprimne ďakujeme.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan