Oznamy

Showing 1 - 10 of 541 results.
Items per Page 10
of 55

Oznamy

« Back

33. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (Krista Kráľa)

Oznamy

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Sv. omša v stredu večer o 18.00 v kostole sv. Cyrila a Metoda bude i pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 3. ročníka. Srdečne ich pozývame na túto prípravu.

V stredu 17.11.2021 úradné hodiny nebudú, nakoľko je deň pracovného pokoja.

Do 21.11.2021 sa v Trnave koná TRNAVSKÁ NOVÉNA. Bližší program novény je na nástenke a na našej stránke.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 10.-12. decembra 2021 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi. Bližšie informácie na nástenke.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu (pokiaľ bude okres Piešťany v čiernej farbe) sme sa rozhodli od budúceho týždňa pridať jednu sv. omšu v sobotu večer a jednu v nedeľu doobeda. Sv. omše v kostole Sv. Cyrila a Metoda budú v sobotu ráno o 7.00 a večer o 17.15 a 18.30 – s nedeľnou platnosťouv nedeľu budú sv. omše o 7.30, 10.00 - farská, 11.15 a večer o 18.00. Prosíme vás, milovaní bratia a sestry, aby ste využili túto možnosť a rozdelili sa medzi tieto sv. omše, aby nás nebolo príliš veľa v jednom okamihu v kostole. Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie a prajeme vám požehnaný čas.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan