Oznamy

Showing 1 - 10 of 547 results.
Items per Page 10
of 55

Oznamy

« Back

34. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Streda: Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA „C“

Oznamy

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Na 1. adventnú nedeľu požehnáme adventné vence na úvod sv. omše. Môžete si ich priniesť na požehnanie a položiť ich pred oltár.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a pre platnosť nových protipandemických opatrení sme sa rozhodli pridať jednu svätú omšu v sobotu večer a jednu v nedeľu doobeda. Sv. omše v kostole Sv. Cyrila a Metoda budú v sobotu ráno o 7.00 a večer o 17.15 a 18.30 – s nedeľnou platnosťouv nedeľu budú sv. omše o 7.30, 10.00 - farská, 11.15 a večer o 18.00. Prosíme vás, milovaní bratia a sestry, aby ste využili túto možnosť a rozdelili sa medzi tieto sv. omše, aby nás nebolo príliš veľa v jednom okamihu v kostole, prípadne v prípade pekného počasia využili nádvorie pred kostolom, (prijať sv. prijímanie môžete prísť počas sv. omše dovnútra kostola). Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie a prajeme vám požehnaný čas.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan