Oznamy

Showing 1 - 10 of 534 results.
Items per Page 10
of 54

Oznamy

« Back

4. adventná nedeľa "C" 2021

Liturgický kalendár

Piatok: Štedrý deň
Sobota: NARODENIE PÁNA, Slávnosť – 1. sviatok vianočný
Nedeľa: SVÄTEJ RODINY, Sviatok – 2. sviatok vianočný

Oznamy

Na Štedrý deň (piatok) sv. omša o 18:00 hod. nebude. V Kúpeľnej kaplnke o 16:15 hod. v tento deň tiež nebude sv. omša. Farská kancelária bude v tento deň zatvorená.

Odovzdanie Betlehemského svetla našimi skautmi bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda na Štedrý deň (piatok) od 10:00 – 12:00 hod.

Polnočné sväté omše: vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 24:00 hod., na Banke o 24:00 hod., v Kocuriciach o 22:00 hod.

Sväté omše na slávnosť  Narodenia Pána a na sviatok Sv. Rodiny budú ako v nedeľu. Vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda 7:30, 10:00, 11:15 a 18:00, v kúpeľnej kaplnke BSJ, na Banke a v Kocuriciach o 9:00 hod.

Vianočná svätá spoveď: spovedá sa pondelok až štvrtok pred sv. omšami od 16:30 do 17:50 hod. Prosíme vás, aby ste si sv. spoveď nenechali na poslednú chvíľu pred Štedrým dňom.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej pokračujú v tomto týždni do štvrtka (23.12.). Pokračovať budú v nedeľu Sv. rodiny od 12:15 hod.

Vysielané sv. omše na farskej stránke pokračujú naďalej v stredu o 18:00 hod., piatok o 24:00 hod. (polnočná), sobotu a v nedeľu 10:00 hod.

Tradičná vianočná ofera bude pri sv. omšiach na Božie narodenie 25.12. a na 2. sviatok vianočný 26.12, teda na sviatok Sv. Rodiny. Nech vás Pán požehná za vaše milodary.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan