Oznamy

Showing 1 - 10 of 502 results.
Items per Page 10
of 51

Oznamy

« Back

Kvetná nedeľa "B" 2021

Liturgický kalendár

Štvrtok: ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA – ZELENÝ ŠTVRTOK.
Piatok: VEĽKÝ PIATOK. SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA.
Sobota: BIELA SOBOTA
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

Oznamy

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.

Verejné slávenia bohoslužieb sú naďalej pozastavené. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Krsty, sobáše je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov (pohreby sú bez obmedzení počtu) a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Pristúpiť k sviatostiam môžete individuálne po dohode s kňazom v úradných hodinách alebo v obvyklých večerných hodinách. Nahlasovanie zaopatrovania chorých je na požiadanie alebo na t.č. 033/ 7749333 alebo u kňazov osobne.

Na Zelený štvrtok sv. omša na Pamiatku Pánovej poslednej večere, pri ktorej daroval Cirkvi sviatosť Eucharistie a kňazstva, bude vysielaná večer o 18.00 hod.
Zvyčajná dopoludňajšia svätá omša Svätenia olejov (Missa chrismatis) s o. arcibiskupom bude v našej arcidiecéze preložená.

Na Veľký piatok, v deň ukrižovania a smrti nášho Pána, je prísny pôst, t. z. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku života do smrti) a u dospelých len raz za deň sa najesť dosýta (od 18. roku do 60. roku života). Chorí sú od tohto pôstu oslobodení. Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša. Veľkopiatočné obrady sa budú vysielať o 15.00 hod.
Krížová cesta na Veľký piatok bude priamo vysielaná o 12.00.

Na Bielu sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Začiatok poklony pri Božom hrobe bude sa vysielať o 8.30 spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 17.30 spojené s modlitbou vešpier.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, začne mimoriadne v tomto roku o 18.00.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku a najväčším sviatkom všetkých kresťanov. Priame vysielanie sv. omše bude o 10.30 hod.

Úmysly na sväté omše môžete nahlasovať telefonicky na farskom telefónnom čísle 033/7749333 alebo e-maile: piestanycm@gmail.com, osobne u kňazov alebo aj cez kostolníkov. Milodar bude možné odovzdať osobne u kňazov alebo na účet po dohovore.

Sväté omše vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany,  uložené aj na youtube a v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043.

Cez Veľkonočné trojdnie bude kostol otvorený na individuálnu modlitbu.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Nariadenie o zákaze vychádzania je predĺžené a preto sú aj naďalej pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Sväté omše slúžime bez účasti veriacich, každý deň na úmysly ako sú zapísané.

Priamy prenos sv. omše:

  • na Zelený štvrtok bude z nášho kostola o 18.30
  • na Veľký piatok budú obrady Utrpenia Pána o 17.00
  • na Bielu sobotu Vigília zmŕtvychvstania Pána bude o 18.30.

Prenosy môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

Sviatosti vysluhujeme individuálne - po dohode s kňazom. Kontakt tel: 0940 356 686 a 0915 288 199.

Predsieň kostola bude otvorená od 8.00 do 18.00 na krátku modlitbu. V predsieni kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Úprimne ďakujeme za vaše modlitby, duchovnú i hmotnú podporu. Aj my pamätáme na vás v modlitbách a pri sv. omšiach.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan